BIEŻĄCE INFORMACJE


Zmiana ceny za wodę i ścieki - od 2 lipca 2022 r.

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 15/06/2022
Informujemy, że zgodnie z obowiązującą "Taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasto Suwałki", zatwierdzoną w dniu 16 czerwca 2021 r. z dniem 02 lipca 2022 r. zmianie ulegają ceny za:
  • dostawę wody z kwoty 3,13 zł/m3 na kwotę 3,19 zł/m3,
  • odprowadzanie ścieków z kwoty 5,06 zł/m3 na kwotę 5,07 zł/m3.
Do ww. cen dolicza się należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu stosowania taryfy. Aktualnie obowiązuje 8% VAT.

Zmiana wysokości stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 04/05/2022

    PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 17 maja 2022 r. zmianie ulegają wysokości stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zgodnie z Zarządzeniem nr 202/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 kwietnia 2022 r.

 


Strony