ORGANICZNO-MINERALNY ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY "ROLOS"

    Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-1347/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. ROLOS uzyskał status organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby i tym samym mógł być wprowadzony do obrotu.

    Środek poprawiającego właściwości gleby uzyskujemy poprzez przeróbkę komunalnych osadów ściekowych, polegającej na zagęszczaniu, fermentacji, odwodnieniu i higienizacji określoną dawką wapna palonego o bardzo wysokiej reaktywności. ROLOS ma postać ziemistą o zawartości 20-30%.
    Ocena jego przydatności została potwierdzona przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ROLOS stosuje się do poprawy właściwości fizyko-chemicznych (poprawienia struktury, zwiększenia żyzności i odkwaszenia) wszystkich rodzajów gleb. Przeznaczony jest do stosowania na gruntach ornych, pod uprawę polowych roślin rolniczych, nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia oraz do rekultywacji gruntów zdegradowanych.