Ogłoszenia

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 R. WPROWADZONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE ZMIANY W ZAKRESIE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI

Komunikat z dnia: 
śr., 02/01/2019

    Zarządzeniem nr 456/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Suwałk ustalił wysokość stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk jest dostępna pod adresem:
https://www.pwik.suwalki.pl/cennik-uslug-za-odprowadzanie-wod-opadowych
    Nowe stawki opłat są niższe niż obowiązujące do  dnia 31.12.2018 r.


nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Suwałki

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 13/06/2024
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją nr B.RZT.70.47.2024 z dnia 31.05.2024 r. zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Suwałki na okres 3 lat. Przedmiotowa decyzja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 czerwca 2024 r, i zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2024 r. Taryfa dostępna jest pod adresem: Ceny za wodę i ścieki

Zarządzenie nr 19/2024 - W SPRAWIE WYTYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 31/05/2024

    Zarządzenie nr 19/2024 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do projektowania, budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych" obowiązujących w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

 


Strony