CENY USŁUG PWIK

 

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Wydanie warunków technicznych bezpłatnie
2 Uzgadnianie dokumentacji technicznej bezpłatnie

cennik usług ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (obowiązujący od dnia 01.01.2024 R.)

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 26/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie cennika usług świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych.

Usługi sprzętowe
Lp. Nazwa sprzętu / pojazdu / rodzaj usługi Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi) Cena netto za 1h wykonywania usługi
 
Dni powszednie i soboty Niedziele i święta
1 Citroen Berlingo (laboratorium) 3,50
 
x x
2 Fiat Doblo x x
3 Fiat Ducato 5,20 x x
4 Fiat Scudo x x
5 Fiat Talento x x
6 Fiat Fiorino 3,00 x x
7 Nissan Navara 6,40 x x
8 IVECO Daily wywrotka z HDS 7,70 x x
9 STAR SCK S3 do czyszczenia kanalizacji 8,10 350,00* 450,00*
10 MAN do czyszczenia kanalizacji 10,50 450,00* 550,00*
11 MERCEDES do czyszczenia kanalizacji 10,50 550,00* 650,00*
12 Koparko-ładowarka JCB x 230,00 300,00
13 Minikoparka JCB 8018 x 135,00 200,00
14 Ciągnik Ursus C-360 x 110,00 200,00
15 Podnośnik kubełkowy x 200,00 400,00
16 Recykler masy asfaltowej wraz z walcem czas pracy liczony od uruchomienia palnika 800,00 1 500,00
17 Roboczogodzina pracownika (usługi wod.-kan.) x 75,00 150,00
18 Odmrażanie przyłączy x 260,00 350,00
19 Inspekcja kanalizacji cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
360,00 600,00
20 Trasowanie sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
200,00 300,00
21 Lokalizacja nieszczelności sieci kanalizacyjnej (zadymianie) cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
280,00 400,00
22 Badanie wydajności hydrantów p.poż. (sieci wodociągowej) - 1 sztuka x 250,00 400,00
23 Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
400,00 600,00
Usługi laboratoryjne
Lp. Zakres badania/usługi Cena netto Metoda badań Rodzaj próbki/zakres działalności
1
 
Azot amonowy 82,00
82,00
miareczkowa
spektrofotometryczna
ścieki/Q
woda, ścieki/Q
2 Azot azotanowy 82,00 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
3 Azot azotynowy 82,00 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
4 Azot Kjeldahla 165,00 miareczkowa woda, ścieki/Q
5 Azot ogólny (Nog=NKjel+NNO3+NNO2) 330,00 z obliczeń woda, ścieki/Q
6 BZT5 bez rozcieńczeń 90,00 elektromechaniczna woda, ścieki/Q
7 BZT5 z rocieńczeniami 118,00 elektromechaniczna woda, ścieki/Q
8 CHZT-Cr 136,00
136,00
miareczkowa
spektrofotometryczna
ścieki/Q
woda, ścieki/Q
9 Chlorki 36,00 miareczkowa woda, ścieki/Q
10 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze) 164,00 wagowa ścieki/Q
woda/S
11 Fosfor ogólny 164,00 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
12 Formaldehyd 164,00 spektrofotometryczna ścieki/Q
13 Indeks fenolowy 180,00 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
14 LKT 136,00 miareczkowa ścieki, osady ściekowe/N
15 Ortofosforany 82,00 spektrofotometryczna ścieki/Q
16 Pomiar pH 36,00 potencjometryczna woda, ścieki/Q
17 Pomiar pH 62,00 potencjometryczna osady ściekowe/Q
18 Pomiar temperatury 18,00 bezpośrednia osady ściekowe/N
woda, ścieki/Q
19 Pomiar tlenu 36,00 elektrochemiczna woda, ścieki/N
20 Przewodność elektryczna właściwa 62,00 konduktometryczna woda, ścieki/S
21 Potas 54,00 spektrofotometryczna ścieki/S
22 Siarczany 161,00 wagowa woda, ścieki/Q
23 Zawiesina ogólna 116,00 wagowa woda, ścieki/Q
osady ściekowe/S
24 Zawiesina łatwo opadająca 36,00 objętościowy opad w leju ścieki/N
25 Indeks osadu czynnego 116,00 z obliczeń osady ściekowe/S
26 Zawartość suchej masy (na wagosuszarce) 62,00 wagowa osady ściekowe/Q
27 Zawartość suchej masy 134,00 wagowa osady ściekowe/Q
28 Strata podczas prażenia, pozostałość po prażeniu 134,00 wagowa osady ściekowe/Q
29 Jednorazowe pobranie próbek 54,00 - woda, ścieki, osady ściekowe/Q
30 Złożone pobieranie próbek (3 próbki w ciągu jednej godziny) 90,00 - woda, ścieki/Q
31 Złożone pobieranie próbki 90,00 - osad ściekowy, odpad kod: 190805/Q
32 Złożone pobieranie próbek średnich dobowych 275,00 - ścieki/Q
33 Złożone pobieranie próbek średnich dobowych (z pomiarem pH i temperatury w odstępnych  max. co 2 godz. w ciągu doby) 450,00 - ścieki/Q
34 Opracowanie sprawozdania 52,00 - -
Przyjęcie nieczystości ciekłych
Lp. Nazwa usługi Cena netto za 1 m3
1 Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych do stacji zlewnej 20,00
2 Przyjęcie nieczystości ciekłych przemysłowych oraz z osadników przydomowych oczyszczalni do stacji zlewnej 40,00
Nawóz organiczny ROLIX i polepszacz gleby ROLOS
Lp. Nazwa towaru / usługi Cena netto za 1 tonę
1 Nawóz organiczny ROLIX (1 tona) 1 000,00
2 Załadunek ROLIX (1 tona) 30,00
3 Polepszacz gleby ROLOS (1 tona) 1,00
4 Załadunek ROLOS do 50 ton bezpłatnie, powyżej 50 ton koszt załadunku ustalany indywidualnie
Cennik usług montażu wodomierzy
Lp. Rodzaj usługi Cena netto Podatek VAT dla osób fizycznych Podatek VAT dla podmiotów gospodarczych
1 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 15-40) z oplombowaniem 110,85 8% 23%
2 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 50-100) z oplombowaniem 270,00 8% 23%
3 Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (DN 15-40) 96,00 8% 23%
4 Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (DN ≥ 50) 235,00 8% 23%
5 Koszt demontażu wodomierza/podlicznika (DN15-DN40) 120,00 8% 23%
6 Koszt demontażu wodomierza/podlicznika (DN50-DN100) 330,00 8% 23%
7 Koszt oplombowania wodomierza 80,00 8% 23%
8 Koszt oplombowania podlicznika 70,00 8% 23%
9 Koszt montażu „rejestratora przepływów wody” 150,00/pierwsza doba
50,00/kolejna doba
8% 23%
8 Koszt sprawdzenia przyłącza/instalacji u Odbiorcy 70,00 8% 23%

Uwagi:
- Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej ustawowo wysokości.
- W przypadku zlecenia o wartości powyżej 5000,00 zł netto istnieje możliwość negocjacji cen
- * Na terenie miasta Suwałki dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu

Zadeklarowany zakres działalności laboratoryjnej:
- Q - metody akredytowane, w zakresie akredytacji Nr AB 938 - zakres dostępny jest na stronie www.pwik.suwalki.pl lub www.pca.gov.pl
- S - metody nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02
- N - metody nieakredytowane, niespełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02