CENY USŁUG PWIK

 

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Wydanie warunków technicznych bezpłatnie
2 Uzgadnianie dokumentacji technicznej bezpłatnie

cennik usług ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie cennika usług świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych.

Usługi sprzętowe
Lp. Nazwa sprzętu / pojazdu / rodzaj usługi Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi) Cena zł netto za 1h wykonywania usługi
 
Dni powszednie i soboty Niedziele i święta
1 Citroen Berlingo (laboratorium) 2,40
 
x x
2 Fiat Doblo x x
3 Fiat Ducato 3,70 x x
4 Fiat Scudo x x
5 Fiat Talento x x
6 Fiat Fiorino 1,50 x x
7 Fiat Panda x x
8 Nissan Navara 4,60 x x
9 Fiat Punto 3,00 x x
10 IVECO Daily wywrotka z HDS 5,50 x x
11 STAR SCK S3 do czyszczenia kanalizacji 5,80 220,00* 310,00*
12 MAN do czyszczenia kanalizacji 7,40 270,00* 360,00*
13 MERCEDES do czyszczenia kanalizacji 7,92 391,00* 481,00*
14 Koparko-ładowarka JCB x 156,00 201,00
15 Minikoparka JCB 8018 x 77,00 122,00
16 Ciągnik Ursus C-360 x 82,00 127,00
17 Podnośnik kubełkowy x 112,00 157,00
18 Recykler masy asfaltowej czas pracy liczony od uruchomienia palnika 314,00 404,00
19 Zagęszczarka bębnowa do asfaltu (walec) x 60,00 105,00
20 Roboczogodzina pracownika (usługi wod.-kan.) x 44,62 89,24
21 Odmrożenie przyłączy x 182,00 227,00
22 Inspekcja kanalizacji cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
256,00 346,00
23 Trasowanie sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
120,00 165,00
24 Lokalizacja szczelności sieci kanalizacyjnej (zadymianie) cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
171,00 216,00
25 Badanie wydajności hydrantów p.poż. (sieci wodociągowej) - 1 sztuka x 169,00 214,00
26 Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
215,00
(do 3 godz.)
+ 45 zł za każdą następną rozpoczętą
godz. ponad w/w 3h
260,00
(do 3 godz.)
+ 89 zł za każdą następną rozpoczętą
godz. ponad w/w 3h
Usługi laboratoryjne
Lp. Zakres badania/usługi Cena netto Metoda badań Rodzaj próbki/zakres działaloności
1
 
Azot amonowy 52,90
52,90
miareczkowa
spektrofotometryczna
ścieki/Q
woda, ścieki/Q
2 Azot azotanowy 52,90 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
3 Azot azotynowy 52,90 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
4 Azot Kjeldahla 105,70 miareczkowa woda, ścieki/Q
5 Azot ogólny (Nog=NKjel+NNO3+Nno2) 211,40 z obliczeń woda, ścieki/Q
6 BZT5 bez rozcieńczeń 58,70 elektromechaniczna woda, ścieki/Q
7 BZT5 z rocieńczeniami 76,30 elektromechaniczna woda, ścieki/Q
8 CHZT-Cr 88,10
88,10
miareczkowa
spektrofotometryczna
ścieki/Q
woda, ścieki/Q
9 Chlorki 23,50 miareczkowa woda, ścieki/Q
10 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze) 105,70 wagowa ścieki/Q
woda/S
11 Fosfor ogólny 105,70 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
12 Formaldehyd 105,70 spektrofotometryczna ścieki/Q
13 Indeks fenolowy 117,30 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
14 LKT 88,10 miareczkowa ścieki, osady ściekowe/N
15 Ortofosforany 52,80 spektrofotometryczna ścieki/Q
16 Pomiar pH 23,50
41,10
potencjometryczna
potencjometryczna
woda, ścieki/Q
osady ściekowe/Q
17 Pomiar temperatury 11,70 bezpośrednia woda, ścieki/Q
osady ściekowe/N
18 Pomiar tlenu 23,50 elektrochemiczna woda, ścieki/N
19 Potas 35,20 spektrofotometryczna ścieki/S
20 Siarczany 105,70 wagowa woda, ścieki/Q
21 Zawiesina ogólna 76,30 wagowa woda, ścieki/Q
osady ściekowe/S
22 Zawiesina łatwo opadająca 23,50 objętościowy opad w leju ścieki/N
23 Indeks osadu czynnego 76,30 z obliczeń osady ściekowe/S
24 Sucha pozostałość (na wagosuszarce) 41,10 wagowa osady ściekowe/S
25 Sucha pozostałość 88,10 wagowa osady ściekowe/Q
26 Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu 88,10 wagowa osady ściekowe/Q
27 Zasadowość ogólna 23,50 miareczkowa ścieki, osady ściekowe/N
28 Jednorazowe pobranie próbek 35,20 - woda, ścieki, osady ściekowe/Q
29 Złożone pobieranie próbki (3 próbki w ciągu jednej godziny) 58,70 - woda, ścieki/Q
30 Złożone pobieranie próbki 58,70 - osad ściekowy, odpad kod: 190805/Q
31 Złożone pobieranie próbki średniodobowe 146,80 - ścieki/Q
32 Złożone pobieranie próbki średniodobowe (z pomiarem pH i temepratury w odstępach max. co 2 godz. w ciągu doby) 287,70 - ścieki/Q
33 Opracowanie sprawozdania 34,20 - -
Przyjęcie nieczystości ciekłych
Lp. Nazwa usługi Cena netto za 1 m3
1 Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej 12,90

Uwagi:
- Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej ustawowo wysokości.
- W przypadku zlecenia o wartości powyżej 2000,00 zł netto istnieje możliwość negocjacji cen
- * Na terenie miasta Suwałki dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu

Zadeklarowany zakres działalności laboratoryjnej:
- Q - metody akredytowane, w zakresie akredytacji Nr AB 938 - zakres dostępny jest na stronie www.pwik.suwalki.pl lub www.pca.gov.pl
- S - metody nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02
- N - metody nieakredytowane, niespełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02
* Na terenie miasta Suwałki bez ceny za dojazd. Dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu.
 

 

Usługi montażu wodomierzy i podliczników oraz ich plombowania

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2016 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie cennika usług montażu wodomierzy i podliczników oraz ich plombowania.

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Podatek VAT
w budynkach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych
1 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 15-25) z oplombowaniem 72,91 8% 23%
2 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 32-40) z oplombowaniem 76,04 8% 23%
3 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 50-100) z oplombowaniem 178,04 8% 23%
4 koszt montażu podlicznika z oplombowaniem 46,32 8% 23%
5 koszt demontażu i montażu podlicznika z oplombowaniem 49,65 8% 23%
6 koszt oplombowania podlicznika 39,68 8% 23%
7 koszt oplombowania wodomierza Odbiorcy, służącego do określenia ilości odprowadzanych ścieków 39,68 8% 23%
8 koszt ponownego założenia plomby zerwanej przez Odbiorcę na wodomierzu głównym, podliczniku i wodomierzu Odbiorcy, służącym do określenia ilości ścieków 66,00 8% 23%