HISTORIA LABORATORIUM

Laboratorium
Laboratorium

Laboratorium powstało w 1986 roku przy oczyszczalni ścieków i działało w strukturze oczyszczalni ścieków do 2007 r. , po czym zostało wydzielone i podporządkowane bezpośrednio Prezesowi Zarządu  w celu wykluczenia zależności związanej organizacyjnie z komórkami przedsiębiorstwa odpowiedzialnymi za jakość wody i ścieków.

Personel laboratorium niezależny jest od jakichkolwiek wpływów handlowych i wyklucza się jakikolwiek komercyjny, finansowy lub inny nacisk i wpływ osób i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa na przebieg prowadzonych pomiarów i badań, które mogłyby niekorzystnie wpływać na rzetelność i bezstronność swoich działań.

Laboratorium prowadzi swoją działalność na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sejneńskiej 86, w budynku biurowo-administracyjnym oraz w przypadku pobierania próbek - na terenie wskazanym przez klienta.

DZIAŁALNOŚĆ LABORATORIUM

Symbol
Akredytacji

Laboratorium wykonuje szeroki zakres usług badań wody, ścieków i osadów ściekowych, odpadów, łącznie z pobieraniem próbek na potrzeby przedsiębiorstwa oraz klientów zewnętrznych.

Od 2008 r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 938 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02  "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"
Obowiązujący okres akredytacji dostępny jest na stronie internetowej www.pca.gov.pl .

Zakres akredytacji
Laboratorium zajmuje się monitorowaniem:

  • emisji zanieczyszczeń do środowiska z instalacji oczyszczania ścieków,
  • przebiegu procesów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, w miejskiej oczyszczalni ścieków,
  • jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych,
  • jakości wody powierzchniowej po zrzucie ścieków z miejskiej oczyszczalni.

Laboratorium gwarantuje swoim Klientom wiarygodność, rzetelność i poufność wykonywanych badań, krótkie terminy realizacji zleceń oraz współpracę i pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących zlecanych badań.

W przypadku wykonywania badań spoza zakresu akredytacji, Laboratorium korzysta z usług zewnętrznego dostawcy badań.

PERSONEL I KONTAKT

Laboratorium zatrudnia wykwalifikowany personel, przygotowany do wykonywania badań, łącznie z pobieraniem próbek. Kompetencje potwierdzane są poprzez systematyczne uczestnictwo w badaniach biegłości organizowanych przez m. in. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w Jastrzębie Zdroju, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, Politechnikę Krakowską w Krakowie, LCG Standards Sp. z o.o. Dziekanów Leśny itp. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i seminariach.

Nasz
Personel
 

Adres

Laboratorium ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki

KONTAKT

tel./fax 87 563 20 05 tel. 668 582 712 e-mail: laboratorium@pwik.suwalki.pl
Laboratorium czynne pon. - pt.  600 - 1400

WYKONYWANE PRZEZ NAS BADANIA

Dla
Klienta

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.00 – 13.00.

Podstawą wykonania badań ścieków, wody i osadów jest złożenie zlecenia przez Klienta w formie pisemnej, faxem lub elektronicznie. Druk formularza Zlecenia pobrać z pliku do pobrania.

Koszt wykonywania badań jest zgodny z aktualnym cennikiem zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach.

TERMIN REALIZACJI ZLECENIA

  • badania wykonywane są niezwłocznie po dostarczeniu próbek przez klienta
  • sprawozdanie z badań klient otrzymuje w terminie do 14 dni roboczych od daty pobrania lub dostarczenia próbki do laboratorium w formie z nim uzgodnionym