NASZA WODA

Ujęcie wody
Studnia głębinowa
przy ulicy
Kołłątaja

Woda dostarczana do sieci miejskiej w Suwałkach ujmowana jest wyłącznie ze studni głębinowych. Ujęcie wody dla miasta Suwałk zlokalizowane jest w północno-zachodniej części miasta w zakolu rzeki Czarnej Hańczy, przy ulicach Kołłątaja, Pięknej i Krasickiego.

Aktualnie na ujęcie wody składa się 21 studni wierconych, których głębokość waha się w przedziale od 48 m do 138 m. W sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na wodę albo poważnych awarii, jesteśmy w stanie uruchomić tzw. studnie awaryjne zlokalizowane w różnych częściach miasta.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym dostępne zasoby eksploatacyjne wód podziemnych dla ujęcia wynoszą 900 m3/h, czyli 21 600 m3/dobę. Ilość pobieranej wody to średnio ok. 8 tys. m3/dobę.

Rocznie dostarczamy odbiorcom ok. 2 460 tys. m3 wody, w tym:
• do budynków mieszkalnych: 1 900 tys. m3
• na cele przemysłowo-usługowe: 160 tys. m3
• na pozostałe cele: 400 tys. m3.