POIiŚ 2007-2013 - DOKUMENTACJA

W latach 2014-2015 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zrealizowało zakres objęty umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-027/14-00, zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach projektu pn. "Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach - dokumentacja". W umowie ustalono następujące warunki finansowe:

  1. Koszt całkowity projektu: 197 169,00 zł
  2. Wydatki kwalifikowalne: 160 300,00 zł
  3. Dofinansowanie: 136 255,00 zł

Przedsięwzięcie stanowiło kontynuację zrealizowanego w dwóch etapach projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach", w ramach którego wykonano szereg inwestycji infrastrukturalnych na terenie oczyszczalni ścieków, jak również z zakresu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

Dokumentacja opracowana w ramach projektu pn. "Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach - dokumentacja" została wykorzystana we wniosku o dofinansowanie, złożonym przez nas w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.