Struktura organizacyjna PWiK w Suwałkach Sp. z o.o

Właściciel
Miasto Suwałki 100% Udziałów
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Zbigniew Bieńczyk
Członek Sylwester Bernat
Członek Roman Pietruszewski
Członek Aneta Ejsmont
Członek Zbigniew Andrulewicz
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu mgr inż. Leszek Andrulewicz
Główny Księgowy
Główny Księgowy mgr Halina Osipowicz
Prokurenci
Prokurent mgr inż.Wiesława Rurak
Prokurent mgr Halina Osipowicz
Dyrekcja
Dyrektor ds. Eksploatacji mgr inż. Marlena Milewska
Główny Specjalista ds. Technicznych mgr inż. Wiesława Rurak
Kierownicy
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji mgr Jan Stefanowicz
Oczyszczalni Ścieków Andrzej Kotliński
Działu Technicznego mgr inż. Agnieszka Maziarz
Działu Sprzedaży mgr Ewa Sierzputowska
Laboratorium PWiK mgr inż. Elżbieta Milewska
Jednostki Realizującej Projekt mgr inż. Andrzej Maziarz