INFORMACJE O OPADACH ATMOSFERYCZNYCH

Zestawienie ilości opadów atmosferycznych w roku 2022
m-ce
Zestawienie ilości opadów atmosferycznych w roku 2022 r.
2022
styczeń 56,5
luty 57,9
marzec 2,6
I kwartał 117
kwiecień 35,9
maj 86,7
czerwiec 110,6
II kwartał 233,2
lipiec 116,3
sierpień 51,7
wrzesień 29,1
III kwartał 197,1
październik 14,7
listopad 21,2
grudzień 47,7
IV kwartał 83,6
Razem 630,9

Roczne sumy opadów 2013-2022
lata
opady [mm]
2013 701,7
2014 554,2
2015 593,3
2016 665,8
2017 856,2
2018 542,2
2019 485,8
2020 608,9
2021 720,0
2022 630,9
średnio
z dziesięciolecia
635,9