ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Fontanna przy
Placu Konstytucji
3-go Maja
Samochód
do czyszczenia
kanalizacji
z recyklingiem
Urządzenia
do wykrywania
wycieków wody
Kamera
do telewizyjnej
inspekcji kanałów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się produkcją, uzdatnianiem i dystrybucją wody do miasta Suwałki oraz eksploatacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obsługuje również fontanny, przepompownie ścieków i pozostałą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Przez minione lata zakupiliśmy wiele urządzeń i zainstalowaliśmy liczne systemy sterownicze wspomagające nie tylko procesy technologiczne i pracę naszej załogi, ale także wpływające na podniesienie poziomu naszych usług. W naszych zasobach posiadamy m.in. samochody do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

Samochód na zdjęciu jest to już nasz trzeci samochód tego typu, ale pierwszy z recyklingiem. Dzięki systemowi recyklingu wody używanej do płukania kanalizacji zmniejszyły się koszty działalności, a równocześnie wzrosła wydajność pracy, bowiem ta sama woda kilkakrotnie jest używana w procesie czyszczenia kanałów.

Ważnym etapem było wprowadzenie systemów do monitoringu pracy: studni głębinowych na ujęciu wody, przepompowni ścieków w mieście oraz ciśnienia i rozbiorów wody w sieci wodociągowej. Systemy te przede wszystkim służą bieżącej kontroli stanu technicznego tych obiektów i szybkiej reakcji obsługi na pojawiające się stany awaryjne, ale równocześnie dzięki tym systemom podniósł się poziom niezawodności świadczenia naszych usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców Suwałk.

Jednym z głównych celów ZWiK jest skutecznie zmniejszanie poziomu strat wody, chroniąc tym samym zasoby wód podziemnych przed nadmierną eksploatacją, a jednocześnie obniżając koszty naszego funkcjonowania. Służą do tego urządzenia do wykrywania wycieków w sieci wodociągowej (loggery, geofon, hydrofon, korelator).

Dzięki nim dokonujemy wykrycia uszkodzeń rurociągów zanim woda pojawi się na powierzchni terenu.

Zostaliśmy również wyposażeni w kamery do telewizyjnej inspekcji kanalizacji.

Urządzenia te pozwalają zajrzeć do wnętrza kanalizacji i poznać jej stan techniczny Dzięki nim możliwe stało się planowanie napraw i remontów kanalizacji, a tym samym uniknięcie poważnych awarii, a nawet katastrof budowlanych.