CENY USŁUG PWIK

 

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Wydanie warunków technicznych bezpłatnie
2 Uzgadnianie dokumentacji technicznej bezpłatnie

cennik usług ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (obowiązujący od dnia 01.01.2023 R.)

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 8/2022 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie cennika usług świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych.

Usługi sprzętowe
Lp. Nazwa sprzętu / pojazdu / rodzaj usługi Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi) Cena netto za 1h wykonywania usługi
 
Dni powszednie i soboty Niedziele i święta
1 Citroen Berlingo (laboratorium) 3,32
 
x x
2 Fiat Doblo x x
3 Fiat Ducato 5,12 x x
4 Fiat Scudo x x
5 Fiat Talento x x
6 Fiat Fiorino 2,07 x x
7 Fiat Panda x x
8 Fiat Punto 4,15 x x
9 Nissan Navara 6,36 x x
10 IVECO Daily wywrotka z HDS 7,61 x x
11 STAR SCK S3 do czyszczenia kanalizacji 8,02 312,00* 420,00*
12 MAN do czyszczenia kanalizacji 10,24 396,00* 504,00*
13 MERCEDES do czyszczenia kanalizacji 10,96 540,00* 648,00*
14 Koparko-ładowarka JCB x 228,00 276,00
15 Minikoparka JCB 8018 x 132,00 180,00
16 Ciągnik Ursus C-360 x 108,00 156,00
17 Podnośnik kubełkowy x 180,00 228,00
18 Recykler masy asfaltowej czas pracy liczony od uruchomienia palnika 480,00 528,00
19 Zagęszczarka bębnowa do asfaltu (walec) x 96,00 144,00
20 Roboczogodzina pracownika (usługi wod.-kan.) x 61,72 123,43
21 Odmrażanie przyłączy x 240,00 300,00
22 Inspekcja kanalizacji cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
360,00 468,00
23 Trasowanie sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
180,00 240,00
24 Lokalizacja nieszczelności sieci kanalizacyjnej (zadymianie) cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
252,00 312,00
25 Badanie wydajności hydrantów p.poż. (sieci wodociągowej) - 1 sztuka x 240,00 300,00
26 Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
360,00 420,00
Usługi laboratoryjne
Lp. Zakres badania/usługi Cena netto Metoda badań Rodzaj próbki/zakres działaloności
1
 
Azot amonowy 73,17
73,17
miareczkowa
spektrofotometryczna
ścieki/Q
woda, ścieki/Q
2 Azot azotanowy 73,17 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
3 Azot azotynowy 73,17 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
4 Azot Kjeldahla 146,21 miareczkowa woda, ścieki/Q
5 Azot ogólny (Nog=NKjel+NNO3+NNO2) 292,42 z obliczeń woda, ścieki/Q
6 BZT5 bez rozcieńczeń 81,20 elektromechaniczna woda, ścieki/Q
7 BZT5 z rocieńczeniami 105,54 elektromechaniczna woda, ścieki/Q
8 CHZT-Cr 121,86
121,86
miareczkowa
spektrofotometryczna
ścieki/Q
woda, ścieki/Q
9 Chlorki 32,51 miareczkowa woda, ścieki/Q
10 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze) 146,21 wagowa ścieki/Q
woda/S
11 Fosfor ogólny 146,21 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
12 Formaldehyd 146,21 spektrofotometryczna ścieki/Q
13 Indeks fenolowy 162,25 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
14 LKT 121,86 miareczkowa ścieki, osady ściekowe/N
15 Ortofosforany 73,04 spektrofotometryczna ścieki/Q
16 Pomiar pH 32,51 potencjometryczna woda, ścieki/Q
17 Pomiar pH 56,85 potencjometryczna osady ściekowe/Q
18 Pomiar temperatury 16,18 bezpośrednia osady ściekowe/N
woda, ścieki/Q
19 Pomiar tlenu 32,51 elektrochemiczna woda, ścieki/N
20 Potas 48,69 spektrofotometryczna ścieki/S
21 Siarczany 146,21 wagowa woda, ścieki/Q
22 Zawiesina ogólna 105,54 wagowa woda, ścieki/Q
osady ściekowe/S
23 Zawiesina łatwo opadająca 32,51 objętościowy opad w leju ścieki/N
24 Indeks osadu czynnego 105,54 z obliczeń osady ściekowe/S
25 Sucha pozostałość (na wagosuszarce) 56,85 wagowa osady ściekowe/Q
26 Sucha pozostałość 121,86 wagowa osady ściekowe/Q
27 Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu 121,86 wagowa osady ściekowe/Q
28 Jednorazowe pobranie próbek 48,69 - woda, ścieki, osady ściekowe/Q
29 Złożone pobieranie próbki (3 próbki w ciągu jednej godziny) 81,20 - woda, ścieki/Q
30 Złożone pobieranie próbki 81,20 - osad ściekowy, odpad kod: 190805/Q
31 Złożone pobieranie próbki średniodobowe 250,00 - ścieki/Q
32 Złożone pobieranie próbki średniodobowe (z pomiarem pH i temepratury w odstępach max. co 2 godz. w ciągu doby) 400,00 - ścieki/Q
33 Opracowanie sprawozdania 47,31 - -
Przyjęcie nieczystości ciekłych (poz. 1 i 2 wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.)
Lp. Nazwa usługi Cena netto za 1 m3
1 Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych do stacji zlewnej 18,00
2 Przyjęcie nieczystości ciekłych przemysłowych oraz z osadników przydomowych oczyszczalni do stacji zlewnej 35,00
Nawóz organiczny ROLIX
Lp. Nazwa towaru / usługi Cena netto za 1 Mg
1 Nawóz organiczny ROLIX (1 Mg) 1500,00
2 Załadunek ROLIX (1 Mg) 30,00
Cennik usług montażu wodomierzy
Lp. Rodzaj usługi Cena netto Podatek VAT dla osób fizycznych Podatek VAT dla podmiotów gospodarczych
1 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 15-25) z oplombowaniem 100,85 8% 23%
2 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 32-40) z oplombowaniem 105,18 8% 23%
3 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 50-100) z oplombowaniem 246,28 8% 23%
4 Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (Dn 15-40) 87,65 8% 23%
5 Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (DN ≥ 50) 213,65 8% 23%
6 Koszt oplombowania wodomierza 73,91 8% 23%
7 Koszt oplombowania podlicznika 65,94 8% 23%
8 Koszt sprawdzenia przyłącza/instalacji u Odbiorcy 55,75 8% 23%

Uwagi:
- Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej ustawowo wysokości.
- W przypadku zlecenia o wartości powyżej 2000,00 zł netto istnieje możliwość negocjacji cen
- * Na terenie miasta Suwałki dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu

Zadeklarowany zakres działalności laboratoryjnej:
- Q - metody akredytowane, w zakresie akredytacji Nr AB 938 - zakres dostępny jest na stronie www.pwik.suwalki.pl lub www.pca.gov.pl
- S - metody nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02
- N - metody nieakredytowane, niespełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02