CENY USŁUG PWIK

 

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Wydanie warunków technicznych bezpłatnie
2 Uzgadnianie dokumentacji technicznej bezpłatnie

cennik usług ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (obowiązujący od dnia 01.04.2022 R.)

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie cennika usług świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych.

Usługi sprzętowe
Lp. Nazwa sprzętu / pojazdu / rodzaj usługi Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi) Cena netto za 1h wykonywania usługi
 
Dni powszednie i soboty Niedziele i święta
1 Citroen Berlingo (laboratorium) 2,77
 
x x
2 Fiat Doblo x x
3 Fiat Ducato 4,26 x x
4 Fiat Scudo x x
5 Fiat Talento x x
6 Fiat Fiorino 1,73 x x
7 Fiat Panda x x
8 Nissan Navara 5,30 x x
9 Fiat Punto 3,46 x x
10 IVECO Daily wywrotka z HDS 6,34 x x
11 STAR SCK S3 do czyszczenia kanalizacji 6,69 260,00* 350,00*
12 MAN do czyszczenia kanalizacji 8,53 330,00* 420,00*
13 MERCEDES do czyszczenia kanalizacji 9,13 450,00* 540,00*
14 Koparko-ładowarka JCB x 190,00 230,00
15 Minikoparka JCB 8018 x 110,00 150,00
16 Ciągnik Ursus C-360 x 90,00 130,00
17 Podnośnik kubełkowy x 150,00 190,00
18 Recykler masy asfaltowej czas pracy liczony od uruchomienia palnika 400,00 440,00
19 Zagęszczarka bębnowa do asfaltu (walec) x 80,00 120,00
20 Roboczogodzina pracownika (usługi wod.-kan.) x 51,43 102,86
21 Odmrożenie przyłączy x 200,00 250,00
22 Inspekcja kanalizacji cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
300,00 390,00
23 Trasowanie sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
150,00 200,00
24 Lokalizacja szczelności sieci kanalizacyjnej (zadymianie) cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
210,00 260,00
25 Badanie wydajności hydrantów p.poż. (sieci wodociągowej) - 1 sztuka x 200,00 250,00
26 Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
300,00 350,00
Usługi laboratoryjne
Lp. Zakres badania/usługi Cena netto Metoda badań Rodzaj próbki/zakres działaloności
1
 
Azot amonowy 60,98
60,98
miareczkowa
spektrofotometryczna
ścieki/Q
woda, ścieki/Q
2 Azot azotanowy 60,98 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
3 Azot azotynowy 60,98 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
4 Azot Kjeldahla 121,84 miareczkowa woda, ścieki/Q
5 Azot ogólny (Nog=NKjel+NNO3+Nno2) 243,68 z obliczeń woda, ścieki/Q
6 BZT5 bez rozcieńczeń 67,66 elektromechaniczna woda, ścieki/Q
7 BZT5 z rocieńczeniami 87,95 elektromechaniczna woda, ścieki/Q
8 CHZT-Cr 101,55
101,55
miareczkowa
spektrofotometryczna
ścieki/Q
woda, ścieki/Q
9 Chlorki 27,09 miareczkowa woda, ścieki/Q
10 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze) 121,84 wagowa ścieki/Q
woda/S
11 Fosfor ogólny 121,84 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
12 Formaldehyd 121,84 spektrofotometryczna ścieki/Q
13 Indeks fenolowy 135,21 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
14 LKT 101,55 miareczkowa ścieki, osady ściekowe/N
15 Ortofosforany 60,86 spektrofotometryczna ścieki/Q
16 Pomiar pH 27,09 potencjometryczna woda, ścieki/Q
17 Pomiar pH 47,38 potencjometryczna osady ściekowe/Q
18 Pomiar temperatury 13,49 bezpośrednia woda, ścieki/Q
osady ściekowe/N
19 Pomiar tlenu 27,09 elektrochemiczna woda, ścieki/N
20 Potas 40,58 spektrofotometryczna ścieki/S
21 Siarczany 121,84 wagowa woda, ścieki/Q
22 Zawiesina ogólna 87,95 wagowa woda, ścieki/Q
osady ściekowe/S
23 Zawiesina łatwo opadająca 27,09 objętościowy opad w leju ścieki/N
24 Indeks osadu czynnego 87,95 z obliczeń osady ściekowe/S
25 Sucha pozostałość (na wagosuszarce) 47,38 wagowa osady ściekowe/S
26 Sucha pozostałość 101,55 wagowa osady ściekowe/Q
27 Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu 101,55 wagowa osady ściekowe/Q
28 Jednorazowe pobranie próbek 40,58 - woda, ścieki, osady ściekowe/Q
29 Złożone pobieranie próbki (3 próbki w ciągu jednej godziny) 67,66 - woda, ścieki/Q
30 Złożone pobieranie próbki 67,66 - osad ściekowy, odpad kod: 190805/Q
31 Złożone pobieranie próbki średniodobowe 169,22 - ścieki/Q
32 Złożone pobieranie próbki średniodobowe (z pomiarem pH i temepratury w odstępach max. co 2 godz. w ciągu doby) 331,63 - ścieki/Q
33 Opracowanie sprawozdania 39,42 - -
Przyjęcie nieczystości ciekłych
Lp. Nazwa usługi Cena netto za 1 m3
1 Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej 14,90
Nawóz organiczny ROLIX
Lp. Nazwa towaru / usługi Cena netto za 1 Mg
1 Nawóz organiczny ROLIX (1 Mg) 174,42
2 Załadunek ROLIX (1 Mg) 27,55
Cennik usług montażu wodomierzy
Lp. Rodzaj usługi Cena netto Podatek VAT w budynkach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych
1 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 15-25) z oplombowaniem 84,04 8% 23%
2 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 32-40) z oplombowaniem 87,65 8% 23%
3 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 50-100) z oplombowaniem 205,23 8% 23%
4 Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (Dn 15-40) 73,04 8% 23%
5 Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (DN ≥ 50) 178,04 8% 23%
6 Koszt oplombowania wodomierza 61,59 8% 23%
7 Koszt oplombowania podlicznika 54,95 8% 23%

Uwagi:
- Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej ustawowo wysokości.
- W przypadku zlecenia o wartości powyżej 2000,00 zł netto istnieje możliwość negocjacji cen
- * Na terenie miasta Suwałki dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu

Zadeklarowany zakres działalności laboratoryjnej:
- Q - metody akredytowane, w zakresie akredytacji Nr AB 938 - zakres dostępny jest na stronie www.pwik.suwalki.pl lub www.pca.gov.pl
- S - metody nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02
- N - metody nieakredytowane, niespełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02