ROLIX - NAWÓZ KTÓRY WARTO STOSOWAĆ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Oczyszczalnia Ścieków
+87 566 56 79

Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 466/2017 z dnia 29 września 2017 r. ROLIX uzyskał status noawozu organicznego i tym samym mógł być wprowadzony  do obrotu. Na wniosek Spółki, decyzją nr 466a/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. rozszerzono możliwość stosowania tego nawozu do uprawy roślin ozdobnych i pod trawniki.

Rolix pozytywnie oddziałuje na właściwości gleby poprzez zwiększenie zawartości materii organicznej
i przyswajalnego fosforu oraz podniesienie odczynu gleby.

Nawóz uzyskujemy poprzez przeróbkę komunalnych osadów ściekowych, polegającej na zagęszczaniu, fermentacji, odwodnieniu i suszeniu w temperaturze 130oC. Nawóz ma postać niepakowanego granulatu o zawartości suchej masy 80-90%.

Ocena jego przydatności została przebadana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nawóz ten nadaje się do stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych z wyłączeniem roślin przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji, na wszystkich glebach o niskiej i średniej zawartości fosforu. Jest dobrym i tanim źródłem azotu i fosforu oraz korzystnie wpływa na plonowanie roślin.