Nasze osiągnięcia

Najważniejsze z otrzymanych nagród:

  • Włócznia Jaćwingów - nagroda z tytułu "Zasłużony dla Miasta Suwałk" z okazji 20-lecia działalności PWiK - 2006 r.
  • Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy - 1. miejsce w konkursie organizator bezpiecznej pracy - 2009 r.
  • Gazele Bizensu - potwierdzenie przynależności do grona najdynamicznej rozwijających się firm - 2010 r., 2012 r., 2013 r.
  • Euro Symbol - uhonorowanie za osiągnięcia w skutecznym pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych - 2012 r.
  • Lider Rozwoju Regionalnego - nagroda za wykorzystywanie funduszy unijnych -2013 r.
  • Certyfikat wiarygodności biznesowej - dokument potwierdzający, że PWiK w Suwałkach jest firmą godną zaufania - 2014 r., 2015 r.
  • Certyfiakt EuroRenoma - świadectwo potwierdzające rzetelność, solidność i wiarygodność biznesową - 2014 r., 2015 r., 2016 r.
  • Wodociągi i Kanalizacja - Laureat Konkursu Inwestycja Roku 2016 WOD-KAN
  • Wyróżnienie Instytutu Europejskiego Biznesu w XI edycji konkursu Gepard Biznesu 2016
  • Firma godna zaufania 2018