CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miastA suwałki od 18 CzERWCA 2024 roku do 17 CZERWCA 2027 roku

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją nr B.RZT.70.47.2024 z dnia 31 maja 2024 r. zatwierdził "Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Suwałki na okres 3 lat", która obowiązuje od 18 czerwca 2024 roku do 17 czerwca 2027 roku.
-
-

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 do 12 miesiąca tj. od 18.06.2024 r. do 17.06.2025 r.
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat
  zł netto zł brutto
W1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa  - cena wody (zł/m3) 3,84 4,15
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 3,65 3,94
S1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,50 7,02
W2 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna  - cena wody (zł/m3) 3,84 4,15
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,16 2,33
S2 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,67 5,04
W3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa  - cena wody (zł/m3) 3,84 4,15
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 1,10 1,19
S3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,90 3,13
W4 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna  - cena wody (zł/m3) 3,84 4,15
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 0,73 0,79
S4 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,44 2,64
W5 Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa  - cena wody (zł/m3) 3,84 4,15
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 3,36 3,63
S5 Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe,  rozliczani wg odrębnej umowy,  rozliczenie miesięczne, faktura papierowa  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,76 5,14
W6 Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych,  rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna  - cena wody (zł/m3) 3,84 4,15
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 1,87 2,02
S6 Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,93 3,16
W7 Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa  - cena wody (zł/m3) 3,84 4,15
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 0,84 0,91
S7 Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe,  rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 1,19 1,29
W8 Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych,  rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna  - cena wody (zł/m3) 3,84 4,15
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 0,47 0,51
S8 Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 0,73 0,79
W9 Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa  - cena wody (zł/m3) 3,90 4,21
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 3,65 3,94
S9 Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,50 7,02
W10 Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna  - cena wody (zł/m3) 3,90 4,21
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,16 2,33
S10 Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,67 5,04
W11 Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa  - cena wody (zł/m3) 3,90 4,21
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 1,10 1,19
S11 Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,90 3,13
W12 Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna  - cena wody (zł/m3) 3,90 4,21
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 0,73 0,79
S12 Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,44 2,64
W13 Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa  - cena wody (zł/m3) 3,90 4,21
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 3,61 3,9
S13 Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,45 6,97
W14 Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna  - cena wody (zł/m3) 3,90 4,21
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,12 2,29
S14 Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,62 4,99
W15 Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa  - cena wody (zł/m3) 3,90 4,21
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 1,09 1,18
S15 Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,89 3,12
W16 Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna  - cena wody (zł/m3) 3,90 4,21
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 0,72 0,78
S16 Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,42 2,61
W17 Zaopatrzenie w wodę na cele okreslone w art. 22 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                              i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  - cena wody (zł/m3) 3,90 4,21
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 3,65 3,94
S17 Odprowadzanie ścieków, rozliczenie w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa  - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,56 7,08
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 5,37 5,8
W18 Odbiorcy rozliczani w oparciu o przecietne normy zuzycia wody, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa  - cena wody (zł/m3) 3,91 4,22
 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,76 2,98

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr B.RZT.70.47.2024 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Suwałki na okres 3 lat