Ogłoszenia

Ogłoszenie Przetargu

Komunikat z dnia: 
pt., 01/12/2023
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, ze w dniu 01.12.2023 r. ogłosiło postępowanie w trybie przetargu pod nazwą:
'Dostawa, montaż i uruchomienie Lampy UV-C do dezynfekcji wody w Suwałkach" AD.242.16.2023
Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl/
Link do postępowania:

Zabezpieczenie wodomierzy i instalacji wodomierzowej na zimę

Komunikat z dnia: 
pt., 10/11/2023

Drodzy Odbiorcy, to już najwyższy czas by zabezpieczyć wodomierz i instalację wodomierzową przed skutkami mrozu. Zamarzająca woda może trwale uszkodzić wodomierz, jak i całą instalację wodociągową. Jak prawidłowo zabezpieczyć wodomierz i instalację wodociągową przed mrozem? Zachęcamy do podjęcia kilku prostych kroków, które pomogą uniknąć niepotrzebnych kłopotów:
 


PWIK - wysoka jakość usług za niższą cenę

Komunikat z dnia: 
pt., 06/10/2023
Świadczymy usługi na możliwe najwyższym poziomie zapewniając dostawę wody i odprowadzanie ścieków za jedną z najniższych cen w Polsce. Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" przeprowadziła badanie ankietowe wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, z którego wynika, że ceny które płacą mieszkańcy Suwałk za wodę i ścieki są jednymi z najniższych w kraju. Dowodem na to jest poniższy wykres cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych wygenerowany z portalu Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" cenywody.pl.

Strony