CENNIK USŁUG ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH

 

Zarządzenie nr 456/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych