CENNIK USŁUG ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH

 

Zarządzenie nr 504/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany terminu obowiązywania stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 

Zarządzenie nr 442/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych