REKRUTACJA


PWiK w Suwałkach zatrudni pracownika na stanowisku dyspozytor oczyszczalni ścieków.
 
 Wymagania: 
 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy zmianowej w ruchu ciągłym,
 • umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office. 

 Mile widziane: 

 • wykształcenie w zakresie technologii ścieków, inżynierii środowiska lub automatyki procesów przemysłowych.
 • doświadczenie w obsłudze przemysłowych systemów nadzoru – SCADA,

 Ogólny zakres obowiązków: 

 • monitorowanie i nadzorowanie pracy urządzeń, instalacji technologicznych i energetycznych oraz aparatury kontrolnej oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie procesów zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • kontrola obciążenia instalacji i urządzeń oczyszczalni, nadzór nad produkcją energii,
 • bieżąca kontrola jakości ścieków,
 • zgłaszanie i ewidencjonowanie stanów awaryjnych oraz wszelkich nieprawidłowości pracy urządzeń,
 • przyjmowanie dostaw, w tym środków chemicznych i nieczystości płynnych,
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników w oparciu o przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń energetycznych, przepisy BHP oraz p.poż,
 • sporządzanie raportów z wykonanych prac i archiwizacja danych.

 Termin składania ofert: 

 • 31.07.2024 r. 

Sposób składania dokumentów: 

 Wymagane dokumenty: 

 
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
PWiK w Suwałkach zatrudni pracownika na stanowisko operator oczyszczalni ścieków – elektryk.
 
Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe o profilu mechanicznym, elektrycznym lub średnie techniczne;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym czterobrygadowym,
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji E (energia, elektryka, gaz), obsługa wózków i suwnic będzie dodatkowym atutem;
 • kwalifikacje SEP min. do 1 kV Grupa 1 (w przypadku braku odpowiednich kwalifikacji, istnieje możliwość dofinansowania kursu i egzaminu w celu zdobycia uprawnień)

 
Ogólny zakres obowiązków:

 • eksploatacja, uruchamianie, naprawa, nadzór oraz wykonywanie bieżących przeglądów urządzeń elektroenergetycznych i elektromechanicznych w obiektach zakładu;
 • podłączanie, uruchamianie i konserwacja urządzeń AKPiA;
 • utrzymanie w ruchu wszystkich urządzeń i obiektów technologicznych;
 • usuwanie awarii urządzeń pracujących w ciągu technologicznym;
 • gotowość do pracy 3 zmianowej, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem

Termin składania ofert:

 • 31 lipca 2024 r.

Sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty:

 
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.