REKRUTACJA


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudni pracownika na stanowisko Laborant


OPIS STANOWISKA / ZADANIA:
 
 • pobieranie próbek,
 • wykonywanie pomiarów i badań fizykochemicznych,
 • nadzór nad aparaturą kontolno-pomiarową w laboratorium w zakresie wewnętrznej kalibracji, konserwacji, dokumentacji,
 • kontrola i dokumentowanie uzyskanych wyników badań,
 • organizacja pracy własnej w laboratorium w zakresie prowadzenia pomiarów i badań.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe o profilu analityka chemiczna lub pokrewne,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie badania wody i ścieków oraz znajomość języka angielskiego,
 • obsługa komputera (środowisko Windows, MS Office),
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • sumienność i dokładność.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (kursy, szkolenia),

WYMAGANE DOKUMENTY:

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty z dopiskiem „Laborant” można składać:

          - osobiście w siedzibie Spółki (sekretariat),
          - drogą elektrocznią na adres: sekretariat@pwik.suwalki.pl,
          - lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałklach Spółka z ograniczoną
            odpowiedzialnością ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki,

 • termin składania ofert: 12.08.2022 r. (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu),

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.