E-FAKTURA

 

Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur
w formie elektronicznej lub powiadomień drogą SMS-ową.


 

Drodzy Odbiorcy

Proponujemy Państwu elektroniczne formy rozliczeń za korzystanie z naszych usług:

1. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej (e-faktura).

Dzięki usłudze "e-faktura" będziecie Państwo mogli otrzymywać fakturę za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej. Faktura taka zawiera dokładnie te same dane, co faktura papierowa i byłaby wysyłana na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Dla tych z Państwa, którzy skorzystają z usługi "e-faktura", rachunki w wersji papierowej nie będą dostarczane. "E-faktura" jest pełnoprawnym dokumentem finansowym, który spełnia wymogi przepisów podatkowych w Polsce. Otrzymanie "e-faktury" wymaga jedynie wyrażenia pisemnej zgody. Formularz zgody dostępny jest na naszej stronie internetowej Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej lub powiadomień drogą SMS-ową, a także w Biurze Obsługi Klienta.

Po wypełnieniu druku "Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej" należy przekazać go w jednej z wybranych form: a) faksem: (+48 87) 567 50 22; b) e-mail: dzial.sprzedazy@pwik.suwalki.pl (skan dokumentu z odręcznym podpisem); c) pocztą na adres: PWiK w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki; d) osobiście odwiedzając nasze Biuro Obsługi Klienta.

"E-faktura" to nie tylko wygoda, lecz także ochrona środowiska.

2. Informowanie odbiorców drogą SMS-ową o zbliżającym się terminie płatności lub wezwaniu do zapłaty.

Wprowadzamy możliwość przypominania o zbliżającym się terminie płatności lub zaleganiu z płatnością drogą SMS-ową. W celu uruchomienia usługi należy wyrazić pisemną zgodę, w jednej z podanych wyżej form. Formularz zgody dostępny jest na naszej stronie internetowej Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej lub powiadomień drogą SMS-ową, a także w Biurze Obsługi Klienta.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Biura Obsługi Klienta, przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 14 w Suwałkach, celem szczegółowego zapoznaniania się z ofertami.