Struktura organizacyjna PWiK w Suwałkach Sp. z o.o


Właściciel
Miasto Suwałki 100% Udziałów
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Anna Naszkiewicz
Członek Sylwester Bernat
Członek Roman Pietruszewski
Członek Aneta Ejsmont
Członek Zbigniew Andrulewicz
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu mgr inż. Leszek Andrulewicz
Główny Księgowy
Główny Księgowy mgr Halina Osipowicz
Prokurenci
Prokurent mgr inż.Wiesława Rurak
Prokurent mgr Halina Osipowicz
Dyrekcja
Główny Specjalista ds. Administracyjnych mgr inż. Wiesława Rurak