Struktura organizacyjna PWiK w Suwałkach Sp. z o.o


Właściciel
Miasto Suwałki 100% Udziałów
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Anna Naszkiewicz
Członek Irena Kisielewska
Członek Dariusz Bogdan
Członek Marcin Pietrewicz
Członek Przemysław Orłowski
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu Łukasz Kurzyna
Główny Księgowy
Główny Księgowy mgr Halina Osipowicz
Prokurenci
Prokurent mgr inż.Wiesława Rurak
Prokurent mgr Halina Osipowicz
Dyrekcja
Główny Specjalista ds. Administracyjnych mgr inż. Wiesława Rurak