Struktura organizacyjna PWiK w Suwałkach Sp. z o.o


Właściciel
Miasto Suwałki 100% Udziałów
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Anna Naszkiewicz
Członek Irena Kisielewska
Członek Dariusz Bogdan
Członek Marcin Pietrewicz
Członek Przemysław Orłowski
Prezes
Prezes Zarządu Spółki Łukasz Kurzyna
Dyrekcja
Dyrektor ds. technicznych i rozwoju Andrzej Maziarz
Główny Specjalista
Główny Specjalista ds. administracyjnych Wiesława Rurak
Główny Księgowy
Główny Księgowy Halina Osipowicz
Prokurenci
Prokurent Andrzej Maziarz
Prokurent Wiesława Rurak
Prokurent Halina Osipowicz