REKRUTACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudni pracownika na stanowisko operator oczyszczalni ścieków – elektryk zgodnie z poniższym zakresem:
OPIS STANOWISKA:
 • eksploatacja, naprawa, nadzór oraz wykonywanie bieżących przeglądów nad urządzeniami elektroenergetycznymi i elektromechanicznymi w celu utrzymania ruchu procesu technologicznego w obiektach oczyszczalni ścieków;
 • podłączanie i uruchamianie urządzeń AKPiA;
 • wykorzystywanie powierzonego mienia, urządzeń, sprzętu i materiałów zgodnie
  z przeznaczeniem;
 • utrzymanie w ruchu wszystkich urządzeń i obiektów technologicznych;
 • czynne usuwanie wynikłych awarii urządzeń pracujących w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków;
 • prowadzenie prawidłowej eksploatacji urządzeń zużywających materiały eksploatacyjne;
 • współpraca z przełożonymi w zakresie utrzymania parametrów technologicznych oczyszczalni ścieków;
 • utrzymanie porządku na terenie i we wszystkich obiektach oczyszczalni ścieków;
 • praca warsztatowa – fizyczna;
 • gotowość do pracy 3 zmianowej, zgodnie z harmonogramem obejmującym również dni ustawowo wolne od pracy.

 
OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie min. zawodowe o specjalności: elektryk/elektronik, elektrotechnika przemysłowa;
 • wykonywanie uzbrojenia i montażu szaf AKPiA;
 • kwalifikacje SEP min. do 1 kV Grupa 1 na stanowisku eksploatacji;
 • znajomość budowy i eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej, cyfrowych systemów sterowania, sterowników;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną ( czytanie rysunków schematów elektrycznych);
 • znajomość montażu szaf sterowniczo-elektrycznych.

OFERUJEMY:

 • dobre warunki pracy i możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na początku umowa na okres próbny).

WYMAGANE DOKUMENTY:

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty z dopiskiem „operator oczyszczalni ścieków – elektryk” należy składać osobiście w siedzibie Spółki, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pwik.suwalki.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki,
 • termin składania ofert: 31.12.2021 r. (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu),

osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.