REKRUTACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudni pracownika administracyjno-biurowego w Dziale Sprzedaży.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane,
 • umiejętność obsługi klienta,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość programów MS Excel i MS Word w stopniu dobrym,
 • odpowiedzialność, samodzielność, analityczne myślenie, umiejetność planowania pracy, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres.

Ogólny zakres obowiązków:

 • obsługa klientów BOK - przyjmowanie oraz rejestracja m.in. wniosków o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, obsługiwanie zgłoszeń i reklamacji klientów, informowanie odbiorców na temat aktualnych sald i rozrachunków oraz prowadzenie wszelkiej korespondencji w tym zakresie,
 • sporządzanie i ewidencjonowanie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z klientami,
 • prowadzenie ewidencji punktów świadczenia usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wprowadzanie, uzupełnianie i weryfikacja danych ewidencyjnych klientów, danych ewidencyjnych dotyczących gospodarki przyrządami pomiarowymi i innych w systemie bilingowym ZSI Unisoft,
 • wykonywanie analiz zużycia, rozliczeń zużycia oraz poprawne i terminowe wystawianie faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Termin składania ofert:

 • 23.02.2024 r.

Sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty:

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.