REKRUTACJA


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudni pracownika na stanowisku dyspozytor oczyszczalni ścieków. 
 
 Wymagania: 
 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy zmianowej w ruchu ciągłym,
 • umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel).. 

 
 Mile widziane: 

 • wykształcenie w zakresie technologii ścieków, inżynierii środowiska lub automatyki procesów przemysłowych,
 • doświadczenie w obsłudze przemysłowych systemów nadzoru - SCADA,
 • uprawnienia SEP E1, E2, E3, D1, D2, D3.

 
 Ogólny zakres obowiązków: 

 • monitorowanie i nadzorowanie pracy urządzeń, instalacji technologicznych i energetycznych oraz aparatury kontrolnej oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie procesów zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • kontrola obciążenia instalacji i urządzeń oczyszczalni, nadzór nad produkcją energii,
 • bieżąca kontrola jakości ścieków,
 • zgłaszanie i ewidencjonowanie stanów awaryjnych oraz wszelkich nieprawidłowości pracy urządzeń,
 • przyjmowanie dostaw, w tym środków chemicznych i nieczystości płynnych,
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników w oparciu o przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń energetycznych, przepisy BHP oraz p.poż.,
 • sporządzanie raportów z wykonanych prac i archiwizacja danych

 
Termin składania ofert: 

 • 12.06.2024 r.

 
Sposób składania dokumentów: 

 Wymagane dokumenty: 

 
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.