REKRUTACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudni pracownika na stanowisko Monter konserwator sieci wod. - kan., kierowca, operator koparki


WYMAGANIA:
  • wykształcenie min. zawodowe
  • prawo jazdy kat. B+C
  • uprawnienia koparko-ładowarki
  • mile widziane doświadczenie z zakresu instalacji, sieci wod. -kan., budownictwa

OFERUJEMY:

  • umowę o pracę na okres próbny,
  • możliwości podnoszenia kwalifikacji,
  • pakiet socjalny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • dokumenty z dopiskiem „monter konserwator sieci wod. - kan., kierowca, operator koparki” można składać:

          - osobiście w siedzibie Spółki (sekretariat),
          - drogą elektrocznią na adres: jstefanowicz@pwik.suwalki.pl, tel. 87 567 27 00 wew. 31

  • termin składania ofert: 10.09.2022 r. (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu),

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.