TWARDOŚĆ WODY

Twardość wody jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu i innych metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż pierwszy stopniu utlenienia.

Ze względu na przedstawianie wyników badań twardości wody w różnych jednostkach, poniższa tabela uwzględnia te najczęściej stosowane.

Śr. wartość twardości wody w Suwałkach Jednostka
300 mg CaCO3/l
3,0 mmol/l
6 mval/l
16-17 °n (niemieckie stopnie twardości)
21 Clarke’a (brytyjskie stopnie twardości)
30 °f (francuskie stopnie twardości)

Do oceny twardości wody służy następująca klasyfikacja:

Skala twardości wody °n mg CaCO3/l
bardzo miękka 0 - 5 0 - 90
miękka 5 - 10 90 - 180
średniej twardości 10 - 15 180 - 270
znacznej twardości 15 - 20 270 - 360
twarda 20 - 30 360 - 450
bardzo twarda powyżej 30 powyżej 450

Przeliczenie jednostek wartości:

Jednostka mval/l (jedn. fizyczna) mmol/l
(jedn. międzynarodowa)
mg CaCO3/l (ppm) (USA) stopnie niemieckie °dH stopnie angielskie °e stopnie francuskie °f
1 mval/l 1 0,5 50 2,8 3,5 5
1 mmol/l 2 1 100 5,6 7 10
1 mg CaCO3/l 0,02 0,01 1 0,056 0,07 0,1
1 stopień niemiecki °dH 0,357 0,1786 17,86 1 1,25 1,786
1 stopień angielski °e 0,285 0,1429 14,29 0,7999 1 1,429
1 stopień francuski°f 0,2 0,1 10 0,5599 1,429 1

Przykład:
Dysponując wartością twardości wody 5,8 mval/litr mnożąc przez współczynnik z tabeli uzyskamy:
2,9 mmol/l
290 mg CaCO3/l
16,24 °dH
20,3 °e
29 °f