CENNIK USŁUG ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH

 

Zarządzenie nr 217/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 202/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 

Zarządzenie nr 202/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 

Zarządzenie nr 226/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 

Zarządzenie nr 504/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany terminu obowiązywania stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 

Zarządzenie nr 442/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych