BOK - Z MYŚLĄ O NASZYCH KLIENTACH

Biuro
Obsługi
Klienta

Biuro Obsługi Klienta czynne: poniedziałek-piątek, godz. 700 - 1500

 

Nasi Klienci w pierwszej kolejności przyjmowani są przez pracowników odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientem.

W przypadku, jeśli nie zostałyby zaspokojone oczekiwania Klienta przez pracowników BOK, Klienci przyjmowani są przez kierowników komórek organizacyjnych właściwych dla danej sprawy.


Stanowisko 1 – Dział Inwestycji i Remontów
tu mogą Państwo:

• złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• odebrać opracowane warunki techniczne oraz umowę o przyłączenie do sieci,
• złożyć projekt do uzgodnienia,
• odebrać uzgodniony projekt,
• złożyć wniosek o przystąpieniu do wykonania przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych,
• uzyskać informację o przyłączeniu do sieci
Kontakt telefoniczny z BOK – stanowisko 1  - nr tel.: 87 567 60 53 wew. 20


Stanowisko 2 - Dział Sprzedaży
tu mogą Państwo:

• podać stan wodomierza,
• otrzymać fakturę,
• zgłosić montaż, wymianę lub plombowanie podlicznika
• złożyć wniosek o zawarcie umowy,
• zawrzeć umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków,
• złożyć reklamację
Kontakt telefoniczny z BOK – stanowisko 2 - nr tel.: 87 567 90 65