TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY

Zbiorniki reakcji
(aeratory)
Pomieszczenie filtrów
na hali SUW
Zbiornik wody czystej
Urządzenie
do dezynfekcji UV
Stacja pomp

Stacja uzdatniania wody pracuje automatycznie w układzie dwustopniowego pompowania wody i jednostopniowej filtracji na wielowarstwowym złożu.

Woda z 21 studni głębinowych kierowana jest do budynku SUW do ciśnieniowych komór reakcji, w których następuje natlenienie za pomocą sprężonego powietrza dostarczanego przez sprężarki. Napowietrzenie stosuje się w celu utleniania rozpuszczonych jonów żelaza, manganu, siarczków oraz rozpuszczonych gazów do formy nierozpuszczonej i zatrzymanie ich na złożu filtracyjnym.

Wyparcie nierozpuszczonych gazów prowadzone jest przez automatyczne zawory odpowietrzające. Z aeratorów woda kierowana jest do dziesięciu filtrów, na których poddawana jest filtracji. Ze względu na konieczność prowadzenia w trakcie filtracji dwóch procesów technologicznych jednocześnie (odżelaziania i odmanganiania) zastosowano złoże filtracyjne wielowarstwowe.

Woda po filtrach kierowana jest do czterech zbiorników wody czystej o łącznej pojemności 9 600 m3. Zbiorniki wody czystej zapewniają zapas wody w celu wyrównania nierównomierności rozbiorów godzinowych.

Ze zbiorników woda grawitacyjnie płynie do hali pomp II°. Tam poddawana jest ciągłej dezynfekcji promieniami UV.

Promieniowanie UV jest emitowane w wyniku przepływu prądu pomiędzy dwiema elektrodami w otoczeniu oparów rtęci, umieszczonymi w kwarcowej obudowie lampy. Dzięki tej reakcji pozostałe w wodzie mikroorganizmy albo zostają zabite albo też tracą zdolności do namnażania. Stacja wodociągowa w Suwałkach wyposażona jest również w urządzenia do okresowej (awaryjnej) dezynfekcji wody za pomocą podchlorynu sodu.

Po procesie dezynfekcji woda jest wtłaczana do sieci miejskiej za pomocą 8 pomp.