Ogłoszenia

zapytanie ofertowe

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 12/04/2024
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 27.03.2024 r. ogłosiło zapytanie ofertowe otwarte na:
"Dostawa i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych z pobierakiem prób na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach". AD.2452.7.2024
Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl
Link do postępowania: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl/pn/pwik-suwalki/demand/notice/publi...

podpisanie umowy na dostawę i montaż dwóch agregatów na oczyszczalnię ścieków

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 21/03/2024
20 marca 2024 r., Prezes Zarządu PWiK Suwałki - Łukasz Kurzyna oraz Aleksander Redlich - Prezes Zarządu FAST GROUP Sp. z o.o. podpisali umowę na dostawę i montaż nowych agregatów kogeneracyjnych, które zostaną zamontowane na oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Wartość inwestycji wynosi 4 212 229,71 zł brutto. Planowany termin zakończenia to 12 miesięcy od podpisania umowy. Nowe agregaty zastąpią wysłużone jednostki, których efektywność z każdym kolejnym rokiem spada i często ulegają awariom. Podobnie jak w przypadku istniejących agregatów, nowe jednostki będą zasilane biogazem powstałym w procesie oczyszczania ścieków. W trakcie spalania biogazu w agregatach, produkowana będzie energia elektryczna oraz cieplna, niezbędna do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Po zrealizowaniu projektu oraz uruchomieniu budowanej obecnie instalacji fotowoltaicznej większość prądu potrzebnego do funkcjonowania oczyszczalni ścieków będzie pochodziła z naszych źródeł odnawianych. Pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania PWiK Suwałki.

Strony