Ogłoszenia

Drodzy Odbiorcy

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 29/03/2023
Przypominamy o konieczności wymiany wodomierza-podlicznika wskazującego pobór wody do celów ogrodowych, w związku z upływem terminu legalizacji, którego data produkcji przypada na rok 2017 lub wcześniej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2022 r. poz.1179), okres legalizacji wodomierza wynosi 60 miesięcy (5lat). Wodomierz-podlicznik stanowi własność odbiorcy usług, na którym spoczywa obowiązek jego utrzymania, naprawy oraz wymiany. Odczyt z wodomierza-podlicznika bez ważnej cechy legalizacyjnej nie będzie uwzględniany przy rozliczaniu nieruchomości za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki. Po wymianie wodomierza-podlicznika bez ważnej cechy legalizacyjnej na nowy, należy skontaktować się z Działem Sprzedaży pod nr tel. 87 567 90 65, celem umówienia się na jego oplombowanie.

Już jutro - 22 marca- Światowy Dzień Wody

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 21/03/2023
Dzień został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janeiro, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym dniu jako Spółka również przyłączamy się z radością do obchodów tego dnia. Główną ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwo krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy. Dostawy wody pitnej są jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, a podczas kryzysów humanitarnych stają się warunkiem przeżycia. Woda ma także zasadnicze znaczenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności. Według szacunków UNICEF w 2050 r. nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może cierpieć z powodu niedostatku wody pitnej. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest globalne ocieplenie. Przewiduje się, że wzrost średnich temperatur o jedynie 4o Celsjusza może jeszcze w tym wieku doprowadzić do zniknięcia lodowców, stanowiących 70% zasobów wody pitnej. Od 1960 r. ich powierzchnia zmniejszyła się już o 4 tysiące kilometrów kwadratowych, a tempo ich topnienia rośnie coraz szybciej. Konsekwencją zmian klimatycznych będą również coraz częstsze susze, powodzie, brak dostępu do wody pitnej dla coraz większej ilości ludzi oraz zatopienia niektórych wysp i rejonów nadbrzeżnych.
Kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Powódź, susza, ubóstwo mogą dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszenia zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego kryzysu.
Tym samym nasza Spółka pragnie przekazywać tę wiedzę coraz młodszemu pokoleniu.

ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 17/03/2023
Zainteresowanych wykorzystaniem osadów ściekowych rolników lub inne osoby fizyczne czy prawne władające nieruchomością gruntową (posiadające prawo własności lub władające na podstawie np. dzierżawy) oraz współpracą firmy transportowe posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadu o kodzie 19 08 05 zapraszamy do kontaktu z kierownikiem oczyszczalni ścieków. Więcej informacji w załączniku.
 

Strony