zapytanie ofertowe

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 12/04/2024
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 27.03.2024 r. ogłosiło zapytanie ofertowe otwarte na:
"Dostawa i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych z pobierakiem prób na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach". AD.2452.7.2024
Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl
Link do postępowania: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl/pn/pwik-suwalki/demand/notice/publi...