Ogłoszenia

Seminarium

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 17/05/2024
Wczoraj w ramach seminarium mieliśmy przyjemność gościć naszych partnerów z Olity/LT, z którymi wspólnie realizujemy projekt "Wzmocnienie współpracy między krajami i prowadzenie wspólnych działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i wdrażanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony środowiska (LT-PL)". Seminarium było okazją do zaprezentowania pracy naszego laboratorium i laboratorium Wodociągów Białostockich oraz wymiany doświadczeń z naszymi partnerami z Litwy. Po zakończeniu części teoretycznej, uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w wizycie studyjnej na oczyszczalni ścieków oraz zapoznać się z wymogami akredytacji, które spełnia nasze laboratorium.

kolejny projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 14/05/2024
Z ogromną radością informujemy, że nasz kolejny projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE, w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Wartość Projektu to 939 102,63 €. Poziom dofinansowania 90%. Dzięki tym środkom wspólnie z partnerskim miastem Tarnopol (Ukraina) przeprowadzimy niezbędne prace modernizacyjne na najbardziej wyeksploatowanych odcinkach kanalizacji sanitarnej. Prace planujemy zakończyć w 2025 roku. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny udało się nam pozyskać środki UE na poprawę infrastruktury i jakości życia w naszym mieście.

dzień pracownika komunalnego

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 10/05/2024
Dzisiaj, w Dzień Pracownika Komunalnego, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i uznanie wszystkim osobom związanym z branżą komunalną. Wasze i nasze również, codzienne wysiłki w dostarczanie ciepła systemowego, dbanie o czystość i porządek, utrzymanie dróg, ulic, organizację ruchu drogowego, lokalny transport zbiorowy, budownictwo mieszkaniowe oraz pielęgnację zieleni w naszym pięknym mieście, jest niedocenione. Skromnie dodamy, że swój zakres - dostarczanie czystej wody, oczyszczanie i odbiór ścieków, staramy się wykonywać najlepiej jak potrafimy. Doceniamy każdy wysiłek, który wkładacie w swoje zawodowe obowiązki, aby nasze miasto było miejscem, gdzie każdy może cieszyć się wysoką jakością życia.

Strony