Nowe środki na rozwój naszego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 29/09/2023
Informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w wysokości 374 tys. euro ( co przy obecnym kursie euro stanowi ok 1,73 mln zł), na realizację projektu "Wzmacnianie współpracy pomiędzy krajami i podejmowanie wspólnych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń środowiska oraz wdrażanie działań zapobiegawczych na rzecz ochrony środowiska (LT-PL)."

Pod tą skomplikowaną nazwą kryją się inwestycje związane m.in. z:

  1. Doposażeniem laboratorium PWiK w urządzenie do pobierania próbek ścieków surowych oraz zmywarkę przemysłową do wyposażenia laboratoryjnego.
  2. Modernizacją stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków dla pojazdów dowożących ścieki z nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej. Nowa stacja będzie umożliwiała m.in. automatyczny pobór próbek ścieków z beczkowozów oraz automatyczny pomiar parametrów: pH, przewodność i temperatury ścieków.
  3. Modernizacja stacji do przygotowania polielektrolitu, tj. stacji do ciągłego i automatycznego przygotowania polimerów niezbędnych w procesie zagęszczania osadu ściekowego.
Jednak najważniejszą inwestycją jaka zostanie zrealizowana dzięki środkom z Unii Europejskiej będzie zakup i wdrożenie nowego systemu monitoringu i obsługi oczyszczalni ścieków - SCADA. System ten umożliwia precyzyjną kontrolę procesów zachodzących na oczyszczalni oraz sterowanie procesem oczyszczalnia ścieków i pracą komór biologicznych. Projekt będzie realizowany z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym z Alytusa - UAB "Dzūkijos vandenys". Niebawem napiszemy o postępach z realizacji naszych inwestycji.