BIEŻĄCE INFORMACJE


Informacja o możliwości odroczenia płatności za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 26/03/2020
    W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza możliwość odroczenia płatności za świadczone usługi o 3 miesiące bez naliczania odsetek za przekroczenie terminów płatności wynikających z wystawionych faktur. Odroczeniu mogą podlegać wszystkie płatności za dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków, wynikające z faktur wystawionych od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym doszło do odwołania stanu epidemicznego. W przypadkach przedłużającego się stanu zagrożenia i trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Odbiorców usług PWiK, wnioski o wydłużenie terminów płatności powyżej 3 miesięcy będą rozpatrywane po ich ponownym wysłaniu wraz z uzasadnieniem.
    Wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej: Wniosek o odroczenie płatności za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

    W celu odroczenia płatności należy złożyć wniosek na 1 z adresów poczty elektronicznej:

lub wysyłając wniosek listownie na adres:
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki

W przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny:
Biuro Obsługi Klienta: 87 567 60 53, wew. 20

Festiwal ekologiczny EKO WIZJA 2

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 14/06/2022
Nasze Przedsiębiorstwo przyłączyło się do udziału w projekcie Fundacji Teraz Wschód, której celem jest edukacja ekologiczna i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Podczas Festiwalu Ekologicznego Eko Wizja 2 w dniu 4 czerwca 2022 r. na terenie Parku Konstytucji 3 Maja odbyła się prelekcja pod tytułem: "Pijemy suwalską kranówkę! Ekologiczne, ekonomiczne i zdrowotne zalety picia wody z kranu". Przedstawiliśmy Naszym słuchaczom korzyści picia wody z kranu - zarówno te mające wpływ na wspólne środowisko, "każdą kieszeń" i co najwazniejsze na zdrowie.
Dodatkowo przygotowano stoisko promocyjne w miasteczku festiwalowym z punktem nawadniającym i promującym picie wody prosto z kranu.

Relacja z obchodów Światowego Dnia Wody

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 24/03/2022
   22 marca obchodzono Światowy Dzień Wody - powołany 22 grudnia 1992 r. na konferencji Szczy Ziemi 1992 w brazylijskim Rio de Janeiro - został ustanowiony mocą rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Powodem tej inicjatywy jest fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi, gdyż nie ma dostępu do czystej wody pitnej.
   Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody odwiedziło Spółkę ponad 300 osób. Byli to m.in. uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola KIDS-Co w Suwałkach, Akademii Dzieci Ciekawych Świata, Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej "Bajka", Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Bakłarza w Bakałarzewie. Jak co roku z okazji tego święta przypominano, że w Suwałkach wodę można pić prosto z kranu.
   Suwalska woda jest pobierana ze studni głębinowych i zawiera dużo cennych dla organizmu minerałów. Aby usunąć nadmiar zawartego w niej żelaza i manganu jest poddawana napowietrzaniu i filtrowana by nadawała się do bezpośredniego spożycia. Dodatkowo jest poddawana promieniowaniu UV dla zabezpieczenia przed rozwojem bakterii. Do jej uzdatniania nie są używane żadne środki chemiczne. Woda, która trafia do kranów spełnia wszystkie obecne wymagania określone przepisami krajowymi i UE. Dodatkowo poddawana jest regularnym, rygorystycznym badaniom.
   Suwalska "kranówka" jest równie dobra jak woda butelkowana ze sklepu, a ponadto jest zdecydowanie tańsza i nie generuje zbędnych odpadów. Jest więc przyjazna dla środowiska. Pijemy wodę z kranu!
   Dziękujemy uczestnikom Światowego Dnia Wody za udział.

Strony