BIEŻĄCE INFORMACJE


ŚWIATOWY DZIEŃ WODY W PWiK-U

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 06/03/2020
    W związku z przypadającym na 22 marca Światowym Dniem Wody, jak co roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do zwiedzania stacji wodociągowej znajdującej się przy ul. gen. W. Sikorskiego 14 oraz oczyszczalni ścieków przy ul. Sejneńskiej 86 w Suwałkach.
    Wszystkich, którzy chcą zapoznać się z procesem uzdatniania wody i technologią oczyszczania ścieków oraz źródłami zielonej energii z jakich korzysta PWiK, zapraszamy w dniach 19÷20 marca 2020 r. w godz. 8.00÷13.00 na nasze obiekty. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 87 567 60 53 wew. 30.
    Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy na obiektach preferowane są grupy zorganizowane. Liczba odwiedzających jest ograniczona.
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy

z dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Suwałki

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 13/12/2019

    W dniu 2 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał zarządzenie nr 442/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych dostępne pod adresem Zarządzenie nr 442/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych. Niniejsze zarządzenie utrzymuje w roku 2020 stawki z roku 2019 na niezmienionym poziomie.


Dni Przedsiębiorczości w PWiK

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 25/10/2019
     W dniu 22 października 2019 r. nasze Przedsiębiorstwo gościło uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach "Tygodnia Przedsiębiorczości w Suwałkach". Uczestnicy mieli okazję zwiedzić i zobaczyć funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody i farmy fotowoltaicznej na terenie Stacji Wodociągowej oraz Oczyszczalni Ścieków. Dzięki zdobytym informacjom uczniowie poszerzyli wiedze o rozwiązania i narzędzia technologiczne, które mają zastosowanie w PWiK w Suwałkach. Zweryfikowali swoje wyobrażenia o branży wodociągowo-kanalizacyjnej, specyfice pracy i warunkach zatrudnienia.

Strony