BIEŻĄCE INFORMACJE


wręczenie nagród konkursu plastycznego pn. "pijmy kranówkę"

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 22/03/2024
21 marca 2024 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu plastycznego pn. "Pijmy kranówkę". To najprzyjemniejszy etap konkursu, który wiąże się z możliwością zobaczenia radości na buziach uczestników otrzymujących nagrody. Konkurs "Pijmy kranówkę" to element kampanii zachęcającej do picia suwalskiej kranówki, która jest smaczna i zdrowa. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu i wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz włożony wysiłek w wykonanie prac !
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych konkursach !!

podpisanie umowy na dostawę i montaż dwóch agregatów na oczyszczalnię ścieków

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 21/03/2024
20 marca 2024 r., Prezes Zarządu PWiK Suwałki - Łukasz Kurzyna oraz Aleksander Redlich - Prezes Zarządu FAST GROUP Sp. z o.o. podpisali umowę na dostawę i montaż nowych agregatów kogeneracyjnych, które zostaną zamontowane na oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Wartość inwestycji wynosi 4 212 229,71 zł brutto. Planowany termin zakończenia to 12 miesięcy od podpisania umowy. Nowe agregaty zastąpią wysłużone jednostki, których efektywność z każdym kolejnym rokiem spada i często ulegają awariom. Podobnie jak w przypadku istniejących agregatów, nowe jednostki będą zasilane biogazem powstałym w procesie oczyszczania ścieków. W trakcie spalania biogazu w agregatach, produkowana będzie energia elektryczna oraz cieplna, niezbędna do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Po zrealizowaniu projektu oraz uruchomieniu budowanej obecnie instalacji fotowoltaicznej większość prądu potrzebnego do funkcjonowania oczyszczalni ścieków będzie pochodziła z naszych źródeł odnawianych. Pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania PWiK Suwałki.

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pn. "pijmy kranówkę"

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 14/03/2024

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki pierwszego konkursu plastycznego organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach pn.: „Pijmy kranówkę”. Piękne prace przygotowały dzieci z suwalskich przedszkoli i szkół podstawowych.
Komisja konkursowa w składzie:

 • Wioletta Wawrukiewicz – przewodnicząca
 • Justyna Cherubin – członek
 • Agata Bagińska – członek

Musiała podjąć bardzo trudną decyzję. Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – 5-6 latki (przedszkola),
II kategoria – klasy I-III (szkoły podstawowe).
Łącznie wpłynęło 137 prac, a wszystkie były wyjątkowe. W ramach każdej kategorii wiekowej przyznano trzy miejsca (I-miejsce, II-miejsce, III-miejsce) i po trzy wyróżnienia. Oto jak przedstawiają się wyniki tego konkursu:
Kategoria – 5-6 latki (przedszkola):

 1. I miejsce: Marcin Jabłoński – Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
 2. II miejsce: Bartosz Kondracki – Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,
 3. III miejsce: Gabriela Pacewicz – Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym.

Kategoria – Szkoły Podstawowe klasy I-III:

 1. I miejsce: Lilianna Judka – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach im. K.A. Hamerszmita,
 2. II miejsce: Anita Harasim – Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach
 3. III miejsce: Anna Luto – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach im. K.A. Hamerszmita w Suwałkach.

Komisja konkursowa uznała, ze dodatkowo wyróżni prace, które na to szczególnie zasługują:
Kategoria – 5-6 latki (przedszkola):

 1. Zuzanna Żylińska – Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach,
 2. Klaudia Wikarska – Przedszkole nr 6 w Suwałkach,
 3. Antonina Sokołowska – Przedszkole nr 1 w Suwałkach.

Kategoria – Szkoły Podstawowe klasy I-III:


Strony