BIEŻĄCE INFORMACJE


ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 17/03/2023
Zainteresowanych wykorzystaniem osadów ściekowych rolników lub inne osoby fizyczne czy prawne władające nieruchomością gruntową (posiadające prawo własności lub władające na podstawie np. dzierżawy) oraz współpracą firmy transportowe posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadu o kodzie 19 08 05 zapraszamy do kontaktu z kierownikiem oczyszczalni ścieków. Więcej informacji w załączniku.
 

Podpisanie umowy na budowę trzech studni głębinowych

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 19/01/2023
W dniu 18.01.2023 r. Pan Łukasz Kurzyna Prezes PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. podpisał umowę z Pawlukanis Ryszard Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "PALWOD" EXPORT - IMPORT (lider konsorcjum) na budowę 3 nowych studni głębinowych w strefie ujęć wody przy ul. Krasickiego w Suwałkach wraz z ich przyłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej. Wartość umowy to ponad 1,6 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2023 r.

Wykonane zostaną:

  • 3 studnie głębinowe o głębokości do 83 metrów każda, których wydajność będzie wynosiła 100 - 120 m3/h,
  • sieć wodociągowa z przyłączami do nowo wybudowanych studni głębinowych.
Korzyści płynące z inwestycji:
  • zabezpieczenie na najbliższe lata potrzeb mieszkańców Suwałk,
  • pozyskiwanie wody z II warstwy wodonośnej, zaliczanej jako woda o dobrej jakości wymagająca jedynie prostego uzdatnienia,
  • bezpieczeństwo i stabilność dostaw dobrej jakości wody, która można pić prosto z kranu

Zmiana ceny za wodę i ścieki - od 2 lipca 2022 r.

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 15/06/2022
Informujemy, że zgodnie z obowiązującą "Taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasto Suwałki", zatwierdzoną w dniu 16 czerwca 2021 r. z dniem 02 lipca 2022 r. zmianie ulegają ceny za:
  • dostawę wody z kwoty 3,13 zł/m3 na kwotę 3,19 zł/m3,
  • odprowadzanie ścieków z kwoty 5,06 zł/m3 na kwotę 5,07 zł/m3.
Do ww. cen dolicza się należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu stosowania taryfy. Aktualnie obowiązuje 8% VAT.

Strony