BIEŻĄCE INFORMACJE


Informacja dotycząca laboratorium

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 12/01/2022
   Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ograniczenia kadrowe, laboratorium działające przy PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. wprowadza ograniczenia ilościowe w pobieraniu próbek i wykonywaniu badań wody, ścieków i osadów ściekowych u klientów zewnętrznych w roku 2022.
 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 87 563 20 05, 668 582 712 lub e-mail: laboratorium@pwik.suwalki.pl. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 07/12/2021
Szanowni Państwo
 
   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że z dniem 06.12.2021 r zostało uruchomione elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-BOK. 

   Każdy Odbiorca posiadający podpisaną z Przedsiębiorstwem umowę na dostawę i/lub odprowadzanie ścieków oraz dostęp do Internetu może zalogować się do systemu, by sprawdzić obecny stan salda, wystawione faktury z tytułu świadczonych przez nas usług oraz podstawowe informacje dotyczące zawartej umowy.

   Zalety e-BOK to między innymi:


Terminy wydawania warunków technicznych

Ogłoszenie z dnia: 
pon., 20/09/2021

    Zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:
    1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
    2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
    W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo może przedłużyć terminy określone powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
    Obowiązuje od 20 września 2021 r.


Strony