BIEŻĄCE INFORMACJE


Podpisanie umowy na budowę nowoczesnej tłoczni ścieków przy ul. Wigierskiej

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 25/04/2024
W dniu 25.04.2024 r., doszło do ważnego wydarzenia dla naszego miasta Suwałk. Prezes Zarządu PWiK Suwałki, Pan Łukasz Kurzyna, wraz z Prezesem Zarządu Meliorex Szkocja Panem Piotrem Paciorko, podpisali umowę, która zapoczątkuje budowę nowoczesnej tłoczni ścieków przy ul. Wigierskiej. Tłocznia zastąpi wysłużoną przepompownię ścieków zlokalizowaną przy tej samej ulicy. Wartość inwestycji to prawie 2,4 mln zł netto, a zakończenie prac planowane jest na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dzięki tej inwestycji zredukujemy emisję substancji złowonnych oraz zwiększymy przepustowość sieci kanalizacyjnej, co uniemożliwi przyjęcie większej ilości ścieków, a także stworzymy lepsze warunki do podłączenia nowych budynków do kanalizacji sanitarnej. To również znaczący krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 19/04/2024
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 18.04.2024 r. ogłosiło postępowanie w trybie przetargu pn.:
"Modernizacja systemu sterowania i wizualizacja (SCADA) na oczyszczalni ścieków w Suwałkach". AD.242.8.2024
Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl
Link do postępowania: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl/pn/pwik-suwalki/demand/notice/publi...

zapytanie ofertowe

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 12/04/2024
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 27.03.2024 r. ogłosiło zapytanie ofertowe otwarte na:
"Dostawa i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych z pobierakiem prób na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach". AD.2452.7.2024
Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl
Link do postępowania: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl/pn/pwik-suwalki/demand/notice/publi...

Strony