Drodzy Odbiorcy

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 29/03/2023
Przypominamy o konieczności wymiany wodomierza-podlicznika wskazującego pobór wody do celów ogrodowych, w związku z upływem terminu legalizacji, którego data produkcji przypada na rok 2017 lub wcześniej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2022 r. poz.1179), okres legalizacji wodomierza wynosi 60 miesięcy (5lat). Wodomierz-podlicznik stanowi własność odbiorcy usług, na którym spoczywa obowiązek jego utrzymania, naprawy oraz wymiany. Odczyt z wodomierza-podlicznika bez ważnej cechy legalizacyjnej nie będzie uwzględniany przy rozliczaniu nieruchomości za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki. Po wymianie wodomierza-podlicznika bez ważnej cechy legalizacyjnej na nowy, należy skontaktować się z Działem Sprzedaży pod nr tel. 87 567 90 65, celem umówienia się na jego oplombowanie.