Edukacja ekologiczna i działania na rzecz lokalnej społeczności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach od lat wdraża działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Edukację ekologiczną uważamy za niezwykle ważną w procesie uświadomienia potrzeby i konieczności ochrony środowiska.

Szlachetna paczka

Komunikat z dnia: 
śr., 13/12/2017

Szlachetna paczka - to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.


Wspieramy działania profilaktyczne suwalskiej Policji

Komunikat z dnia: 
śr., 29/05/2013
W dniu 29 maja 2013 przekazaliśmy Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach materiały do realizacji działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. "Bezpieczne wakacje" i "Bezpieczna droga do szkoły". Przekazane materiały w postaci: planów lekcji, zakładek, odblasków twardych, opasek odblaskowych i długopisów promujących bezpieczne zachowania trafią do najmłodszych z przedszkoli i szkół na terenie miasta Suwałk.

Strony