Edukacja ekologiczna i działania na rzecz lokalnej społeczności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach od lat wdraża działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Edukację ekologiczną uważamy za niezwykle ważną w procesie uświadomienia potrzeby i konieczności ochrony środowiska.

Działalność sponsoringowa

Komunikat z dnia: 
pt., 27/06/2014

Niewątpliwie prowadzona przez nas działalność sponsoringowa i charytatywna odgrywa ważną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszego Przedsiębiorstwa. Jednakże to nie jest jej główny cel. Przede wszystkim chcemy pomagać osobom chorym i potrzebującym, a także uzdolnionym, z pasją i z inicjatywą.


Szlachetna paczka

Komunikat z dnia: 
śr., 13/12/2017

Szlachetna paczka - to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.


Strony