Edukacja ekologiczna i działania na rzecz lokalnej społeczności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach od lat wdraża działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Edukację ekologiczną uważamy za niezwykle ważną w procesie uświadomienia potrzeby i konieczności ochrony środowiska.

Laboratorium PWiK w Parku Naukowo - Technologicznym

Komunikat z dnia: 
sob., 08/11/2014
7 i 8 listopada 2014 r. w Parku Naukowo - Technologicznym w Suwałkach przy ulicy Innowacyjnej 1 w przedsięwzięciu pod nazwą KRE@TYWNE SUW@ŁKI, obok takich wystawców jak Centrum Nauki Kopernik z Warszawy brało udział Laboratorium PWiK. Nasze koleżanki z Laboratorium przygotowały szereg ciekawych doświadczeń (m.in. kolorową tęczę, chemiczny ogród czy rosnącego potwora), które przyciągały tłumy dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działalność sponsoringowa

Komunikat z dnia: 
pt., 27/06/2014

Niewątpliwie prowadzona przez nas działalność sponsoringowa i charytatywna odgrywa ważną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszego Przedsiębiorstwa. Jednakże to nie jest jej główny cel. Przede wszystkim chcemy pomagać osobom chorym i potrzebującym, a także uzdolnionym, z pasją i z inicjatywą.


Strony