Zmiana wysokości stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 04/05/2022

    PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 17 maja 2022 r. zmianie ulegają wysokości stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zgodnie z Zarządzeniem nr 202/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 kwietnia 2022 r.