Zarządzenie nr 19/2024 - W SPRAWIE WYTYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 31/05/2024

    Zarządzenie nr 19/2024 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do projektowania, budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych" obowiązujących w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.