Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 07/02/2024
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 07.02.2024 r. ogłosiło postępowanie w trybie przetargu pod nazwą:
"Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla PWiK w Suwałkach sp. z o.o. na lata 2024 - 2025". AD.242.5.2024
Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl
Link do postępowania: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl/pn/pwik-suwalki/demand/notice/publi...