Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 30/01/2024
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 24.01.2024 r. ogłosiło postępowanie w trybie przetargu pod nazwą:
"Dostawy środka do zwalczania bakterii nitkowatych z gatunku Microthrix parvicella w komorach biologicznych w oczyszczalni ścieków w Suwałkach" AD.242.4.2024
Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl
Link do postepowania: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl/pn/pwik-suwalki/demand/notice/publi...