BIEŻĄCE INFORMACJE


Podpisanie umowy na budowę trzech studni głębinowych

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 19/01/2023
W dniu 18.01.2023 r. Pan Łukasz Kurzyna Prezes PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. podpisał umowę z Pawlukanis Ryszard Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "PALWOD" EXPORT - IMPORT (lider konsorcjum) na budowę 3 nowych studni głębinowych w strefie ujęć wody przy ul. Krasickiego w Suwałkach wraz z ich przyłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej. Wartość umowy to ponad 1,6 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2023 r.

Wykonane zostaną:

  • 3 studnie głębinowe o głębokości do 83 metrów każda, których wydajność będzie wynosiła 100 - 120 m3/h,
  • sieć wodociągowa z przyłączami do nowo wybudowanych studni głębinowych.
Korzyści płynące z inwestycji:
  • zabezpieczenie na najbliższe lata potrzeb mieszkańców Suwałk,
  • pozyskiwanie wody z II warstwy wodonośnej, zaliczanej jako woda o dobrej jakości wymagająca jedynie prostego uzdatnienia,
  • bezpieczeństwo i stabilność dostaw dobrej jakości wody, która można pić prosto z kranu

Zmiana ceny za wodę i ścieki - od 2 lipca 2022 r.

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 15/06/2022
Informujemy, że zgodnie z obowiązującą "Taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasto Suwałki", zatwierdzoną w dniu 16 czerwca 2021 r. z dniem 02 lipca 2022 r. zmianie ulegają ceny za:
  • dostawę wody z kwoty 3,13 zł/m3 na kwotę 3,19 zł/m3,
  • odprowadzanie ścieków z kwoty 5,06 zł/m3 na kwotę 5,07 zł/m3.
Do ww. cen dolicza się należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu stosowania taryfy. Aktualnie obowiązuje 8% VAT.

Festiwal ekologiczny EKO WIZJA 2

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 14/06/2022
Nasze Przedsiębiorstwo przyłączyło się do udziału w projekcie Fundacji Teraz Wschód, której celem jest edukacja ekologiczna i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Podczas Festiwalu Ekologicznego Eko Wizja 2 w dniu 4 czerwca 2022 r. na terenie Parku Konstytucji 3 Maja odbyła się prelekcja pod tytułem: "Pijemy suwalską kranówkę! Ekologiczne, ekonomiczne i zdrowotne zalety picia wody z kranu". Przedstawiliśmy Naszym słuchaczom korzyści picia wody z kranu - zarówno te mające wpływ na wspólne środowisko, "każdą kieszeń" i co najwazniejsze na zdrowie.
Dodatkowo przygotowano stoisko promocyjne w miasteczku festiwalowym z punktem nawadniającym i promującym picie wody prosto z kranu.

Strony