BIEŻĄCE INFORMACJE


Awaria wodociągu ul. 24 Sierpnia

Komunikat z dnia: 
piątek, 21 Czerwiec 2024


Informujemy, że z powodu awarii sieci wodociągowej dnia 
21.06.2024r.
 wystąpi przerwa w dostawie wody 
w rejonie ul.
ul. 24 Sierpnia , ul. Zarzecze od nr. 53 do nr. 63b, ul Grunwaldzka 70
 w godz. 
14:39 - 19:00
.Po przywróceniu dostawy wody może czasowo wystąpić jej zabarwienie. Za utrudnienia przepraszamy. W razie pytań prosimy o kontakt z dyspozytorem pod numerem telefonu 668 903 263.

nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Suwałki

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 13/06/2024
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją nr B.RZT.70.47.2024 z dnia 31.05.2024 r. zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Suwałki na okres 3 lat. Przedmiotowa decyzja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 czerwca 2024 r, i zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2024 r. Taryfa dostępna jest pod adresem: Ceny za wodę i ścieki

Zarządzenie nr 19/2024 - W SPRAWIE WYTYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 31/05/2024

    Zarządzenie nr 19/2024 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do projektowania, budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych" obowiązujących w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

 


Strony