Informacja dotycząca podtopień

Ogłoszenie z dnia: 
sob., 09/09/2017

Zarząd PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że występujące w mieście lokalne podtopienia powstają wskutek intesywnego opadu deszczu, którego ilość znacznie przekracza wartości średnie wieloletnie. To powoduje, że kanalizacja deszczowa, mimo że jest sprawnie technicznie, nie może odprowadzić tak dużej ilości wody w sposób szybki tak, aby nie dochodziło do czasowych, miejscowych gromadzeń się tych wód w postaci kałuż, zalań piwnic, garaży czy podtopień posesji.

W żadnym mieście nie ma takiego systemu odprowadzania wód opadowych, który jest w stanie poradzić sobie z tzw. oberwaniem chmury, gdy w krótkim okresie czasu spda gwałtownie tak duża ilość deszczu. Poprawa odprowadzania wód opadowych w miejscach, w których dochodzi najczęściej do podtopień wymaga systemowego rozwiązania, które będzie rozwiązaniem docelowym, a nie doraźnym. Ponieważ temat ten nie jest prosty zarówno od strony technicznej, lokalizacyjnej i finansowej znalezienie optymalnego rozwiązania wymaga czasu.

Dlatego też chcemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć uciążliwości z powodu obfitych opadów deszczu i że system kanalizacji deszczowej jest systematycznie kontrolowany i czyszczony, i przy normalnych opadach deszczu działa bez zarzutu.

Prezes Zarządu
Grzegorz Kochanowicz