BIEŻĄCE INFORMACJE


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 03/04/2020
    W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującą chorobę COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny przesłał do wiadomości PWiK:
  • informację dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującą chorobę COVID-19, o braku dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub w ściekach oraz o braku dowodów na przenoszenie się wirusa przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to czy zastosowano oczyszczanie ścieków czy też nie,
  • Publikację Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19 marca 2020 r. pt. "Water, sanitation, hygienie and waste management for COVID-19".

Obsługa klientów PWiK – działania prewencyjne

Ogłoszenie z dnia: 
pon., 16/03/2020

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza  ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, uprzejmie informujemy, że  od dnia 16.03.2020 r. do odwołania ograniczony będzie dostęp do Biura Obsługi Klienta i możliwość załatwiania spraw, które wymagają osobistej wizyty w siedzibie Spółki.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną:
1. Dyspozytor tel. 668 903 263 w sprawie zgłaszania awarii,
2. Biuro Obsługi Klienta tel. 87 567 60 53 wew. 20, 37 lub 34 - sprawy dot. Działu Sprzedaży i Działu Administracyjnego,
3. Dział Inwestycji i Remontów tel. 87 567 60 53 wew. 36, e-mail: dzial.inwestycji@pwik.suwalki.pl,
4. Sekretariat tel. 87 567 60 53, e-mail: sekretariat@pwik.suwalki.pl,
5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel. 502 285 297, e-mail: zwik@pwik.suwalki.pl,
6. Oczyszczalnia Ścieków tel. 509 975 313, e-mail: oczyszczalnia@pwik.suwalki.pl
 
Pozostałe numery telefonów dostępne są pod adresem: www.pwik.suwalki.pl/kontakt.

Adres do korespondencji: PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania pracownicy PWiK w Suwałkach
Sp. z o.o. nie będą dokonywali wymiany  wodomierzy w budynkach oraz odczytów wodomierzy bez nakładki radiowej. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie odczytów wodomierzy bez nakładki radiowej za pośrednictwem wskazanych wyżej kontaktów lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta: tel. 87 567 60 53 wew. 37.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.


Szanowni Państwo !

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 12/03/2020
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 marca 2020 r., dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19, ogranicza się do niezbędnego minimum wejścia na teren Spółki osób niebędących pracownikami Spółki.
Od 12 marca 2020 r., do odwołania będzie zamykana zewnętrzna brama wjazdowa. Pilne sprawy załatwiane będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszystkie niezbędne druki dostępne są na naszej stronie internetowej: www.pwik.suwalki.pl/dla-klienta/formularze.

Kontakt:
1. Dyspozytor tel. 668 903 263 w sprawie zgłaszania awarii.
2. Biuro Obsługi Klienta tel. 87 567 60 53 wew. 20, 37 lub 34 - sprawy dot. Działu Sprzedaży i Działu Inwestycji i Remontów.
3. Sekretariat tel. 87 567 60 53, e-mail: sekretariat@pwik.suwalki.pl
4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel. 502 285 297, e-mail: zwik@pwik.suwalki.pl

5. Oczyszczalnia Ścieków tel. 509 975 313, e-mail: oczyszczalnia@pwik.suwalki.pl
Pozostałe numery telefonów dostępne są pod adresem: www.pwik.suwalki.pl/kontakt.
Dostarczaną Korespondencję nie wymagającą potwierdzenia należy pozostawić na Portierni do późniejszej dystrybucji, a wymagającą potwierdzenia po konsultacji telefonicznej należy dostarczyć do BOK lub Sekretariatu.
Ewentualne wejścia na teren PWIK będą możliwe po telefonicznym uzgodnieniu.
Powyższe ograniczenia nie wpłyną na realizację dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, jak również odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie.

Strony