BIEŻĄCE INFORMACJE


Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej i/lub powiadomień drogą SMS-ową.

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 05/12/2017

Dzięki usłudze "e-faktura" będziecie Państwo mogli otrzymywać fakturę za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej. Faktura taka zawiera dokładnie te same dane, co faktura papierowa i byłaby wysyłana na wskazany przez Państwa adres e-mail. Dla tych z Państwa, którzy skorzystają z usługi "e-faktura", rachunki w wersji papierowej nie będą dostarczane. "E-faktura" jest pełnoprawnym dokumentem finansowym, który spełnia wymogi przepisów podatkowych w Polsce. Otrzymanie "e-faktury" wymaga jedynie wyrażenia pisemnej zgody. Formularz zgody dostępny jest na naszej stronie internetowej Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej i/lub powiadomień drogą SMS-ową, a także w Biurze Obsługi Klienta. Po wypełnieniu druku Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej należy przekazać go w jednej z wybranych form:
 

W sprawie zalania ściekami pomieszczeń w przypadku nieprawidłowo wykonanych kanalizacyjnych pionów wentylacyjnych

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 05/12/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w przypadku zalania ściekami pomieszczeń w budynkach podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, które wystąpi podczas czyszczenia sieci kanalizacyjnej, jeśli zostanie stwierdzone, że zalanie to nastąpiło w skutek błędów związanych z wykonawstwem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (kanalizacyjnych pionów wentylacyjnych), Spółka nasza nie będzie ponosiła odpowiedzialności odszkodowawczej oraz nie będzie uczestniczyła w usuwaniu szkód.


Apel do mieszkańców Suwałk

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 05/12/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku ze wzrostem liczby kradzieży kratek na wpustach ulicznych będących elementem kanalizacji deszczowej, zwraca się do mieszkańców Suwałk z apelem: "Prosimy wszystkich o to, żeby nie pozostawali bierni w sytuacjach, gdy są świadkami kradzieży lub zauważyli brak tych kratek." O zaobserwowanym zdarzeniu należy niezwłocznie poinformować Policję lub Zakład Wodociągów i Kanalizacji - telefon kontaktowy (87) 567 27 00. Pamiętajmy, jeśli nie zareagujemy, brak kratki może stać się przyczyną wypadku lub szkody na mieniu. Najechanie na otwór po brakującej kratce może np. spowodować uszkodzenie samochodu, natomiast wejście może stać się przyczyną uszkodzenia ciała np. zwichnięcie nogi.

Strony