BIEŻĄCE INFORMACJE


KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Aby płacić nie musisz być podłączony do kanalizacji deszczowej

Komunikat z dnia: 
wt., 16/01/2018
PWiK w Suwałkach Spółka z o.o., informuje, że z powodu zmiany Prawa Wodnego i nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mieszkaniec miasta, którego posesja nie jest podłączona bezpośrednio do miejskiej kanalizacji deszczowej i nie zagospodarowuje wód opadowych lub roztopowych na terenie swojej nieruchomości (studnie chłonne, pakiety rozsączające) będzie ponosił opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z każdego terenu uszczelnionego leżącego w obrębie

Dofinansowanie kolejnych inwestycji 

Komunikat z dnia: 
pt., 22/12/2017
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 22 grudnia 2017 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach”.
Wartości inwestycji to ponad 17,6 mln zł brutto, z czego dotacja ze środków UE wyniesie ponad 8,6 mln zł.

Informacja dotycząca podtopień

Ogłoszenie z dnia: 
sob., 09/09/2017

Zarząd PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że występujące w mieście lokalne podtopienia powstają wskutek intesywnego opadu deszczu, którego ilość znacznie przekracza wartości średnie wieloletnie. To powoduje, że kanalizacja deszczowa, mimo że jest sprawnie technicznie, nie może odprowadzić tak dużej ilości wody w sposób szybki tak, aby nie dochodziło do czasowych, miejscowych gromadzeń się tych wód w postaci kałuż, zalań piwnic, garaży czy podtopień posesji.


Strony