BIEŻĄCE INFORMACJE


Światowy Dzień Wody - 22 marca 2018 r.

Ogłoszenie z dnia: 
pon., 26/03/2018

Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody promowaliśmy picie wody z kranu. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić niedostępne na co dzień miejsca. Zapoznali się z procesem uzdatniania wody na SUW. W planie zwiedzania znalazła się także oczyszczalnia ścieków, gdzie poznali technologię oczyszczania ścieków. Przy każdym obiekcie i urządzeniu pracownicy PWiK opowiadali o tajnikach swojej pracy. Każdy uczestnik miał okazję dowiedzieć się, jak dużo czasu i pracy trzeba włożyć, żeby czysta woda pojawiła się w naszych kranach.


KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Aby płacić nie musisz być podłączony do kanalizacji deszczowej

Komunikat z dnia: 
wt., 16/01/2018
PWiK w Suwałkach Spółka z o.o., informuje, że z powodu zmiany Prawa Wodnego i nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mieszkaniec miasta, którego posesja nie jest podłączona bezpośrednio do miejskiej kanalizacji deszczowej i nie zagospodarowuje wód opadowych lub roztopowych na terenie swojej nieruchomości (studnie chłonne, pakiety rozsączające) będzie ponosił opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z każdego terenu uszczelnionego leżącego w obrębie

Strony