KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Aby płacić nie musisz być podłączony do kanalizacji deszczowej

Komunikat z dnia: 
wt., 16/01/2018
PWiK w Suwałkach Spółka z o.o., informuje, że z powodu zmiany Prawa Wodnego i nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mieszkaniec miasta, którego posesja nie jest podłączona bezpośrednio do miejskiej kanalizacji deszczowej i nie zagospodarowuje wód opadowych lub roztopowych na terenie swojej nieruchomości (studnie chłonne, pakiety rozsączające) będzie ponosił opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z każdego terenu uszczelnionego leżącego w obrębie jego posiadłości, także powierzchni dachu. Na powyższą opłatę, oprócz opłaty za usługę utrzymania w należytej sprawności technicznej kanalizacji deszczowej, składać się będzie opłata za tzw. usługi wodne, którą przedsiębiorstwa wodociągowe przekazywać będą do nowo powstałej państwowej instytucji - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Wysokość tej opłaty będzie prawie sześciokrotnie wyższa niż odprowadzana dotychczas do urzędu marszałkowskiego tzw. opłata środowiskowa. Podstawą obliczenia kwoty opłaty będzie wielkość powierzchni terenu uszczelnionego, także dachu oraz wysokość opadów atmosferycznych.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        Prezes Zarządu  PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    mgr inż. Grzegorz  Kochanowicz