INFORMACJE O OPADACH ATMOSFERYCZNYCH - ROK 2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. przekazuje informację o opadach atmosferycznych, będącą miesięczną sumą opadu atmosferycznego ze Stacji Meterologicznej w Suwałkach

 

Wykres opadów atmosferycznych w Suwałkach z podziałem na miesiące - rok 2016

  • 140
  • 130
  • 120
  • 110
  • 100
  • 90
  • 80
  • 70
  • 60
  • 50
  • 40
  • 30
  • 20
  • 10
  • 0
  • Styczeń
  • Luty
  • Marzec
  • Kwiecień
  • Maj
  • Czerwiec
  • Lipiec
  • Sierpień
  • Wrzesień
  • Październik
  • Listopad
  • Grudzień
  •  

    26,6

     

    26,6

  •  

    58,9

     

    58,9

  •  

    35,4

     

    35,4

  •  

    39,3

     

    39,3

  •  

    41,1

     

    41,1

  •  

    63,1

     

    63,1

  •  

    79,5

     

    79,5

  •  

    77,6

     

    77,6

  •  

    35,1

     

    35,1

  •  

    95,3

     

    95,3

  •  

    68,2

     

    68,2

  •  

    45,7

     

    45,7

Opady atmosferyczne w poszczególnych miesiącach w [mm] (1mm=1l/m2)

 

Wykres opadów atmosferycznych w Suwałkach z podziałem na kwartały - rok 2016

  • 0,5000
  • 0,4000
  • 0,3000
  • 0,2000
  • 0,1000
  • 0,0000
  • I kwartał
  • II kwartał
  • III kwartał
  • IV kwartał
  • roczny
  •  
  •  

    0,1209

     

    0,1209

  •  

    0,1435

     

    0,1435

  •  

    0,1922

     

    0,1922

  •  

    0,2092

     

    0,2092

  •  

    0,6658

     

    0,6658

Suma miesięcznych opadów w poszczególnych kwartałach w [m] (1mm=1l/m2)

 

MIESIĘCZNE RAPORTY STACJI METEOROLOGICZNEJ W SUWAŁKACH