CENY ZA WODY OPADOWE

 

Cennik usług w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową eksploatowaną przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. (obowiązuje od 1.04.2018 r.)